lunduniversity.lu.se

Till Arbetet! Yrkesdrömmar och arbetsliv i flickboken 1920-65

Till Arbetet! Yrkesdrömmar och arbetsliv i flickboken 1920-65

Birgitta Theander
Till Arbetet! Yrkesdrömmar och arbetsliv i flickboken 1920-65
2017

Svenska

ISBN: 978-91-7061-243-5
Publisher: Makadam förlag