lunduniversity.lu.se

Lunds stift i världen

Lunds stift i världen

Stig Alenäs, Ingmar Brohed, Anna Minara Ciardi (red.)
Lunds stift i världen. Från mission till emigration. Stiftshistoriska sällskapet i Lunds stifts årsbok 2016
2016

Svenska

ISBN: 978-91-639-0442-4, 978-91-639-0443-1
Publisher: Stiftshistoriska sällskapet i Lunds stift

Borrow this bookRead this book