lunduniversity.lu.se

The Decline of Nominal Inflection in Old Swedish

The Decline of Nominal Inflection in Old Swedish

Dominika Skrzypek
The Decline of Nominal Inflection in Old Swedish. The Loss of Dative Case
Nordlund. Småskrifter från Institutionen för nordiska språk i Lund 26
2005

Engelska

ISSN: 0281-5427
ISBN: 91-631-8077-4

Keywords: fornsvenska