lunduniversity.lu.se

Sueco-Polonica

Sueco-Polonica

Lubomir Durovic (red.)
Sueco-Polonica. Materiały z drugiej polsko-szwedzkiej konferencji slawistycznej, Forsakar (Szwecja), 15-18 vi 1979
Slavica Lundensia 7
1979

Engelska

ISSN: 0346-8712

Read this book