lunduniversity.lu.se

Centrala platser, centrala frågor

Centrala platser, centrala frågor

Lars Larsson, Birgitta Hårdh (red.)
Centrala platser, centrala frågor. Samhällsstrukturen under järnåldern. En vänbok till Berta Stjernquist
Acta Archaeologica Lundensia Series altera in 8° 28
1998

Engelska

ISSN: 0065-0994
ISBN: 91-22-01793-3