lunduniversity.lu.se

Med livet som insats: Biografin som humanistisk genre

Med livet som insats: Biografin som humanistisk genre

Henrik Rosengren, Johan Östling (red.)
Med livet som insats: Biografin som humanistisk genre
2007

Engelska

ISBN: 978-91-976529-1-9
Publisher: Sekel Bokförlag

Borrow this bookRead this book