lunduniversity.lu.se

Studies of Hostages in Antiquity

Studies of Hostages in Antiquity

Paavo Roos
Studies of Hostages in Antiquity
Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund 97
2019

Engelska

ISSN: 0347-1772
ISBN: 978-91-985286-0-2