lunduniversity.lu.se

All volumes in alphabetical order by author: A

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Elevengagemang ur ett NO-lärarperspektiv

Elevengagemang ur ett NO-lärarperspektiv

Cristian Abrahamsson | Elevengagemang ur ett NO-lärarperspektiv. Hur lärare uppfattar elevers engagemang och dess betydelse för lärarrollen och undervisningen | Lund Studies in Educational Sciences 4 | 2019

Hur får lärare elever att fastna på kroken så att de blir engagerade i NO-undervisningen? Vad innebär elev-engagemang och vilken betydelse har det för lärarrollen, undervisningen och eleverna? I den här studien får ett antal NO-lärare komma till tals för att berätta ...

Read more

Islamic Semiotic Resources in US Hip-Hop Culture

Islamic Semiotic Resources in US Hip-Hop Culture

Anders Ackfeldt | Islamic Semiotic Resources in US Hip-Hop Culture | Lund Studies in History of Religions 38 | 2019

Read more

The Political Theology of Malcolm X

The Political Theology of Malcolm X

Anders Ackfeldt, Emin Poljarevic (red.) | The Political Theology of Malcolm X | Svensk teologisk kvartalskrift 96 | 2020

Read more

Female Quest in Christina Stead's For Love Alone

Female Quest in Christina Stead's For Love Alone

Mathilda Adie | Female Quest in Christina Stead's For Love Alone | Lund Studies in English 107 | 2004

Read more

Den ståndaktiga nationalstaten

Den ståndaktiga nationalstaten

Mikael af Malmborg | Den ståndaktiga nationalstaten. Sverige och den västeuropeiska integrationen 1945-1959 | Bibliotheca historica Lundensis | 1994

Read more

Griftetalet mellan trostolkning och livstydning

Griftetalet mellan trostolkning och livstydning

Jan-Olof Aggedal | Griftetalet mellan trostolkning och livstydning. En pastoralteologisk studie. | Bibliotheca theologiae practicae 71 | 2003

Read more

Kyrka - universitet - skola

Kyrka - universitet - skola

Jan-Olof Aggedal, Carl-Gustaf Andrén, Anna J. Evertsson (red.) | Kyrka - universitet - skola. Teologi och pedagogik i funktion. Festskrift till Sven-Åke Selander | Religio 52 | 2000

Read more

Zur Frage nach dem Ursprung der Runennamen

Zur Frage nach dem Ursprung der Runennamen

Sigurd Agrell | Zur Frage nach dem Ursprung der Runennamen | Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund 10 | 1928

Read more

Runornas talmystik och dess antika förebild

Sigurd Agrell | Runornas talmystik och dess antika förebild | Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund 6 | 1927

Henric Schartau till Fredrica Skragge-Nettelbladt

Henric Schartau till Fredrica Skragge-Nettelbladt

Bo Ahlberg | Henric Schartau till Fredrica Skragge-Nettelbladt. Själavårdsbrev 1805–1821 | Meddelanden från Kyrkohistoriska arkivet i Lund, Ny Följd 1 | Arken | 2000

Read more

Socialdemokratisk kyrkosyn

Lennart Ahlbäck | Socialdemokratisk kyrkosyn. En studie i socialdemokraternas kyrkopolitiska riktlinjer 1979–1996 | Bibliotheca theologiae practicae 68 | 2003

Die Kölner Bibel-Frühdrucke

Tage Robert Ahldén | Die Kölner Bibel-Frühdrucke. Entstehungsgeschichte, Stellung im niederdeutschen Schrifttum | Lunder germanistische Forschungen 5 | 1937

Julkrubban i Svenska kyrkan

Julkrubban i Svenska kyrkan

Hans Ahlfors | Julkrubban i Svenska kyrkan. Julkrubbans reception i Stockholm, Göteborgs och Lunds stifts gudstjänstrum fram till 1900-talets slut | Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis 53 | 2012

Read more

Personaliserad nutrition och etik

Personaliserad nutrition och etik

Jennie Ahlgren | Personaliserad nutrition och etik. En empirisk studie av svenska konsumenters inställning till gentester för hälsans skull | Lund Studies in Ethics and Theology 17 | 2014

Read more

The "New Negro" in the Old World

The "New Negro" in the Old World

Lena Ahlin | The "New Negro" in the Old World. Culture and Performance in James Weldon Johnson, Jessie Fauset, and Nella Larsen | Lund Studies in English 111 | 2006

Read more

Lund – medeltida kyrkometropol

Lund – medeltida kyrkometropol

Per-Olov Ahrén, Anders Jarlert (red.) | Lund – medeltida kyrkometropol. Symposium i samband med ärkestiftet Lunds 900-årsjubileum, 27–28 april 2003 | Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis 47 | Arcus förlag | 2004

Read more

Riksdagen, kyrkomötet och kyrkans bekännelse i svensk kyrkorättslig tradition

Per-Olov Ahrén | Riksdagen, kyrkomötet och kyrkans bekännelse i svensk kyrkorättslig tradition | Bibliotheca theologiae practicae 16 | 1964

Languages in contrast

Languages in contrast

Karin Aijmer, Bengt Altenberg, Mats Johansson (red.) | Languages in contrast. Papers from a symposium on text-based cross-linguistic studies, Lund 4-5 March 1994 | Lund Studies in English 88 | 1996

Read more

Researcher, Traveller, Narrator

Researcher, Traveller, Narrator

Johanna Akujärvi | Researcher, Traveller, Narrator. Studies in Pausanias' Periegesis | Studia Graeca et Latina Lundensia 12 | Almqvist & Wiksell International | 2005

'As one has crossed a river called Dirce after the wife of Lycus… there are ruins of Pindar’s house and a sanctuary of Meter Dindymene… Their custom is to open the sanctuary on one single day every year. I managed to arrive on this day, and I saw the statue itself and the throne, ...

Read more

History and the gods

Bertil Albrektson | History and the gods. An essay on the idea of historical events as divine manifestations in the ancient Near East and in Israel | Coniectanea biblica. Old Testament series 1 | 1967

Samvete och samvetsfrihet

Samvete och samvetsfrihet

Mats Aldén | Samvete och samvetsfrihet. En analys av samvetskonflikter i det svenska samhället och av begreppen samvete och samvetsfrihet. | Lund Studies in Ethics and Theology 11 | 2002

Read more

Stiftskyrkans förnyelse

Lars Aldén | Stiftskyrkans förnyelse. Framväxten av stiftsmöten och stiftsråd i Svenska kyrkan till omkr 1920 | Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis 21 | 1989

Lojaliteten, prostarna, språket

Lojaliteten, prostarna, språket

Stig Alenäs | Lojaliteten, prostarna, språket. Studier i den kyrkliga "försvenskningen" i Lunds stift under 1680-talet | Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis 46 | Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv | 2003

Read more

Vad är det att åldras?

Vad är det att åldras?

Åsa Alftberg | Vad är det att åldras? En etnologisk studie av åldrande, kropp och materialitet | 2012

Alla människor åldras, och den här boken handlar om äldre människors åldrande. Vad händer när kroppen åldras och förändras? Hur påverkas vardagliga händelser och situationer? Åldrande och sjukdom uppfattas många gånger som synonymt med sjukdomar och hälsorisker. Sådana ...

Read more

Ljud tar plats

Ljud tar plats

Åsa Alftberg, Elisabet Apelmo, Kristofer Hansson (red.) | Ljud tar plats. Funktionshinderperspektiv på ljudmiljöer | Lund Studies in Arts and Cultural Sciences 11 | 2016

Det finns ett stort behov av att bättre förstå de funktions hinder som finns i samhället och som begränsar eller i vissa fall omöjliggör allas aktiva delaktighet i samhällslivet. Den antologi som du nu håller i handen har som målsättning att bidra till att öka förståelsen ...

Read more

Den marxistiska publicistiken i Lettland 1912-1914

Den marxistiska publicistiken i Lettland 1912-1914

Imants Alksnis | Den marxistiska publicistiken i Lettland 1912-1914. En studie i effektiv propaganda | Bibliotheca historica Lundensis | 1983

Read more

Upplevelsens poetik

Upplevelsens poetik

Anna Alm | Upplevelsens poetik. Slöjdseminariet på Nääs 1880–1940 | Studia historica Lundensia 18 | 2012

Read more

Also darüber lässt sich ja streiten!

Also darüber lässt sich ja streiten!

Maria Alm | Also darüber lässt sich ja streiten! Die Analyse von "also" in der Diskussion zu Diskurs- und Modalpartikeln | Lunder germanistische Forschungen 69 | Almqvist & Wiksell International | 2007

Read more

Americanitis

Americanitis

Martin Alm | Americanitis. Amerika som sjukdom eller läkemedel. Svenska berättelser om USA åren 1900-1939 | Studia historica Lundensia | Nordic Academic Press | 2003

USA är ett land som de flesta svenskar hade en uppfattning om - ofta starkt positiv eller negativ - långt före den 11 september 2001. Syftet med denna avhandling är att undersöka den svenska synen på USA under perioden 1900-1939. Detta har gjorts genom analyser av politisk, ...

Read more

Variationer av predikouppfattningar i Svenska kyrkan

Hans Almer | Variationer av predikouppfattningar i Svenska kyrkan. En fenomenografisk undersökning om predikanter och åhörare | Bibliotheca theologiae practicae 62 | 1999

Migration och tillhörighet

Migration och tillhörighet

Gunnar Alsmark, Bolette Moldenhawer, Tina Kallehave (red.) | Migration och tillhörighet. Inklusions- och exklusionsprocesser i Skandinavien | Centrum för Öresundsstudier (tidigare Centrum för Danmarksstudier) 15 | Makadam | 2007

Invandring börjar alltid med utvandring. Migranter lämnar inte utan vidare sina hemländer och blir ett med invandringsländerna. I stället äger deras liv rum i spänningsfältet mellan ut- och invandringsländerna, och därigenom utmanar de frågan om tillhörighet. Forskarna ...

Read more

Experiencing Landscapes

Experiencing Landscapes

Karin Altenberg | Experiencing Landscapes. A Study of Space and Identity in Three Marginal Areas of Medieval Britain and Scandinavia | Lund Studies in Medieval Archaeology 31 | 2003

A study of space and identity in three marginal areas of medieval Britain and Scandinavia. Experiencing Landscapes is a study of new ways of exploring the medieval landscapes of south-west Britain and Scania (southern Sweden) building on recent developments in prehistoric archaeology ...

Read more

Prosodic patterns in spoken English

Bengt Altenberg | Prosodic patterns in spoken English. Studies in the correlation between prosody and grammar for text-to-speech conversion | Lund Studies in English 76 | 1987

The genitive v. the of-construction

Bengt Altenberg | The genitive v. the of-construction. A study of syntactic variation in 17th century English | Lund Studies in English 62 | 1982

Brain Talk

Brain Talk

Kai Alter, Merle Horne, Magnus Lindgren, Mikael Roll, Janne von Koss Torkildsen (red.) | Brain Talk. Discourse with and in the brain. Papers from the first Birgit Rausing Language Program Conference in Linguistics, Lund, June 2008 | 2009

Read more

The chronology of the Stone Age settlement of Scania, Sweden

Carl-Axel Althin | The chronology of the Stone Age settlement of Scania, Sweden | Acta Archaeologica Lundensia Series prima in 4° 1 | 1954

Historiemedvetande på prov

Historiemedvetande på prov

Fredrik Alvén | Historiemedvetande på prov. En analys av elevers svar på uppgifter som prövar strävansmålen i kursplanen för historia | En publikation från Forskarskolan i historia och historiedidaktik | 2011

Read more

The religious trend in secular Scottish school-books 1858–1861 and 1873–1882

Ellen Alwall | The religious trend in secular Scottish school-books 1858–1861 and 1873–1882. With a survey of the debate on education in Scotland in the middle and late 19th century | Lund Studies in English 38 | 1970

Qusta ibn Luqa On Numbness

Qusta ibn Luqa On Numbness

Lena Ambjörn | Qusta ibn Luqa On Numbness. A Book on Numbness, Its Kinds, Causes and Treatment According to the Opinion of Galen and Hippocrates. Edition, Translation and Commentary | Studia Orientalia Lundensia. Nova Series 1 | Almqvist & Wiksell International [distributör] | 2000

Read more

Nuclear Intonation in Swedish

Nuclear Intonation in Swedish

Gilbert Ambrazaitis | Nuclear Intonation in Swedish. Evidence from Experimental-Phonetic Studies and a Comparison with German | Travaux de l'Institut de linguistique de Lund 49 | 2009

Read more

Revival and communication

Revival and communication

Arne Bugge Amundsen (red.) | Revival and communication. Studies in the history of Scandinavian revivals, 1700–2000 | Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis 49 | Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv | 2007

Read more

Att finna meningen i ett historieprov

Att finna meningen i ett historieprov

Lars Andersson Hult | Att finna meningen i ett historieprov. En studie om mer eller mindre utvecklat historiemedvetande | En publikation från Forskarskolan i historia och historiedidaktik | 2012

Read more

Perinatal death as a pastoral problem

Astrid Andersson Wretmark | Perinatal death as a pastoral problem | Bibliotheca theologiae practicae 50 | 1993

En moral för hela världen?

En moral för hela världen?

Dan-Erik Andersson | En moral för hela världen? En analys av Hans Küngs Projekt Weltethos | Lund Studies in Ethics and Theology 14 | 2006

Read more

How It All Relates

How It All Relates

Henrik Andersson | How It All Relates. Exploring the Space of Value Comparisons | 2017

This thesis explores whether the three standard value relations, “better than”, “worse than” and “equally as good”, exhaust the possibilities in which things can relate with respect to their value. Or more precisely, whether there are examples in which one of these relations ...

Read more

Medeltida urbanisering

Medeltida urbanisering

Hans Andersson | Medeltida urbanisering. Uppsatser 1972-2015 | Lund Studies in Historical Archaeology 19 | 2017

I den här volymen presenteras ett urval av uppsatser, som Hans Andersson har publicerat under perioden 1972-2015 om medeltidens urbanisering. I dessa diskuteras framför allt hur man kan definiera urbanisering. Urbaniseringen ses här som en tämligen vid process som innefattar olika ...

Read more

Torp och backstugor i Länghem

Torp och backstugor i Länghem

Hans Andersson | Torp och backstugor i Länghem. En studie av bebyggelsens förändringar från 1600-talet till början av 1900-talet. | Lund Studies in Historical Archaeology 4 | 2007

Studien behandlar utvecklingen av den obesuttna bebyggelsen i Länghems socken från 1600-talet till 1900-talet, dvs torp och backstugor. Socknen har både säterier och bondejord, vilket resulterar i olikartad utveckling i olika delar av socknen. Det är därigenom möjligt att ...

Read more

Medeltiden och arkeologin

Medeltiden och arkeologin

Hans Andersson, Jes Wienberg (red.) | Medeltiden och arkeologin. Mer än sex decennier | Lund Studies in Historical Archaeology 14 | 2011

"Vart är arkeologin om medeltiden på väg - och hur börjar den? I fyra artiklar av yngre forskare belyses medeltidsarkeologin och den historiska arkeologins utveckling och framtid. Artiklarna behandlar fyra fält som har varit centrala for Erik Cinthio, som etablerade universitetsämnet ...

Read more

Visions of the Past

Visions of the Past

Hans Andersson, Peter Carelli, Lars Ersgård (red.) | Visions of the Past. Trends and Traditions in Swedish Medieval Archaeology | Lund Studies in Medieval Archaeology 19 | 1997

Read more

Kungahälla

Kungahälla

Hans Andersson, Kristina Carlsson, Maria Vretemark (red.) | Kungahälla. Problem och forskning kring stadens äldsta historia | Lund Studies in Medieval Archaeology 28 | Bohusläns museum; | 2001

Read more

Outland Use in Preindustrial Europe

Outland Use in Preindustrial Europe

Hans Andersson, Lars Ersgård, Eva Svensson (red.) | Outland Use in Preindustrial Europe | Lund Studies in Medieval Archaeology 20 | 1998

Read more

Erik XIV:s engelska underhandlingar

Erik XIV:s engelska underhandlingar

Ingvar Andersson | Erik XIV:s engelska underhandlingar. Studier i svensk diplomati och handelspolitik | Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund 17 | 1935

Read more

Kvinnor mot krig

Kvinnor mot krig

Irene Andersson | Kvinnor mot krig. Aktioner och nätverk för fred 1914–1940 | Studia historica Lundensia 1 | 2001

Vid midsommartid 1915, mitt under brinnande världskrig, deltog över 88 000 svenska kvinnor i aktionen Kvinnornas fredssöndag. Möten över hela landet antog en resolution som krävde medling mellan de krigförande parterna för att få slut på de blodiga stridigheterna. Tjugo ...

Read more

Efter the Pirate Bay

Efter the Pirate Bay

Jonas Andersson, Pelle Snickars (red.) | Efter the Pirate Bay | Mediehistoriskt arkiv 19 | 2010

En bok om fildelningens teknik, politik, juridik och moral. Hur ska vi förhålla oss till vår nya digitala verklighet? Förstår vi kraften i Internet bäst genom en uppsättning av illasinnade repressiva förkortningar (Ipred, FRA, Acta) eller genom en förutsättningslös politisk ...

Read more

Mannen med filmkameran

Mannen med filmkameran

Lars Gustaf Andersson, Erik Hedling (red.) | Mannen med filmkameran. Studier i modern film och filmisk modernism | Absalon. Skrifter i litteraturvetenskap utgivna vid Språk- och litteraturcentrum i Lund 16 | 1999

I den här antologin presenteras skilda aspekter av den moderna filmen och begreppet filmisk modernism. Perspektiven är många; studier av enskilda auteurer som Ingmar Bergman och Michelangelo Antonioni samsas med diskussioner kring filmljudets och filmmusikens funktioner. Vid sidan ...

Read more

Möten och metamorfoser

Möten och metamorfoser

Lars Gustaf Andersson, Johan Stenström (red.) | Möten och metamorfoser. Dikt i samspel med musik, bild och film | Absalon. Skrifter i litteraturvetenskap utgivna vid Språk- och litteraturcentrum i Lund 9 | 1995

Read more

Utsikter

Utsikter

Lars Gustaf Andersson, Johan Stenström (red.) | Utsikter. Föreläsningar från Helgonabacken | Absalon. Skrifter i litteraturvetenskap utgivna vid Språk- och litteraturcentrum i Lund 12 | 1997

Helgonabacken i Lund erbjuder inte bara vyer över Universitetsbibliotekets park och sjukhusets tegelkaserner. Därifrån kan man också blicka ut över den litterära geografin och med kunniga guiders hjälp föras till platser och tider som är mera fjärran. I föreliggande volym ...

Read more

Teori och pedagogik i litteratur- och mediestudier

Teori och pedagogik i litteratur- och mediestudier

Lars Gustaf Andersson, Jan Thavenius (red.) | Teori och pedagogik i litteratur- och mediestudier | Absalon. Skrifter i litteraturvetenskap utgivna vid Språk- och litteraturcentrum i Lund 10 | 1997

Litteraturvetenskapen har under de senaste decennierna konfronterats med en stark teoriutveckling och omfattande kulturella förändringar som radikalt har ändrat betingelserna för undervisningen. Frågor och problem har lärarna vid litteraturvetenskapliga institutionen i Lund ...

Read more

Skeptiska betraktelser

Skeptiska betraktelser

Lars Gustaf Andersson, Bengt Lewan, Gun Malmgren, Birthe Sjöberg (red.) | Skeptiska betraktelser | Absalon. Skrifter i litteraturvetenskap utgivna vid Språk- och litteraturcentrum i Lund 17 | 1999

Under rubriken Skeptiska betraktelser har uppsatser om skilda ämnen inom ämnet litteraturvetenskap samlats. Kontexters betydelser vid litteraturanalyser diskuteras, litterarhistoriens berättande genomlyses, texter om bohemer och sjörövare får samsas med lyrikanalyser. Kvantitativa ...

Read more

A History of Swedish Experimental Film Culture

A History of Swedish Experimental Film Culture

Lars Gustaf Andersson, John Sundholm, Astrid Söderbergh Widding | A History of Swedish Experimental Film Culture. From Early Animation to Video Art | Mediehistoriskt arkiv 17 | 2010

"A History of Swedish Experimental Film Culture: From Early Animation to Video Art" covers major films and filmmakers as well as institutions and organizations that have been of significant importance for Swedish experimental film culture. Besides established figures and associations ...

Read more

Italienska förbindelser

Italienska förbindelser

Lars Gustaf Andersson, Jan Thavenius, Birthe Sjöberg (red.) | Italienska förbindelser | Absalon. Skrifter i litteraturvetenskap utgivna vid Språk- och litteraturcentrum i Lund 11 | 1997

”Jag tackar Gud att han låtit mig se detta”, skrev den svenske konstnären Egron Lundgren hem till Sverige vid 1800-talets mitt, ”men önska dig icke hit, det är ett farligt land, ett förtrollat land, den som sett Italien kommer aldrig mera därifrån. Man glömmer hela den ...

Read more

Kommunalskattefrågan under mellankrigstiden

Kommunalskattefrågan under mellankrigstiden

Lars I Andersson | Kommunalskattefrågan under mellankrigstiden. Skatterättvisa i och mellan kommuner | Bibliotheca historica Lundensis 82 | 1995

Read more

På historiens slagfält

På historiens slagfält

Lars M Andersson, Fabian Persson, Peter Ullgren, Ulf Zander (red.) | På historiens slagfält. En festskrift tillägnad Sverker Oredsson | 2002

Read more

Skapa plats i landskapet

Skapa plats i landskapet

Magnus Andersson | Skapa plats i landskapet. Tidig- och mellanneolitiska samhällen utmed två västskånska dalgångar | Acta Archaeologica Lundensia Series altera in 8° 42 | 2003

Read more

Streetlife in Late Victorian London

Streetlife in Late Victorian London

Peter Andersson | Streetlife in Late Victorian London. The Constable and the Crowd | 2012

Read more

Language and Vision. Using visual information in real-world language situations

Language and Vision. Using visual information in real-world language situations

Richard Andersson | Language and Vision. Using visual information in real-world language situations | Lund University Cognitive Studies 152 | 2012

Read more

Skramle

Skramle

Sofia Andersson, Eva Svensson (red.) | Skramle. The True Story of a Deserted Medieval Farmstead | Lund Studies in Medieval Archaeology 27 | 2002

Read more

1878 års katekes

Nils Andersson | 1878 års katekes. Debatten om katekesens form och innehåll 1810-1878 | Bibliotheca theologiae practicae 27 | 1973

Études sur la syntaxe et la sémantique du mot français "tout"

Sven Andersson | Études sur la syntaxe et la sémantique du mot français "tout" | Études Romanes de Lund 11 | 1954

Inte utan en tråd. Kompendium i textilteknik och klädnad för ARK 021

Eva Andersson | Inte utan en tråd. Kompendium i textilteknik och klädnad för ARK 021 | Report Series, Department of Archaeology and Ancient History 44 | 1992

Inte utan en tråd. Kompendium i textilteknik och klädnad. Arkeologi och medeltidsarkeologi

Eva Andersson | Inte utan en tråd. Kompendium i textilteknik och klädnad. Arkeologi och medeltidsarkeologi | Report Series, Department of Archaeology and Ancient History 62 | 1998

Nouvelles études sur la syntaxe et la sémantique du mot français tout

Sven Andersson | Nouvelles études sur la syntaxe et la sémantique du mot français tout | Études Romanes de Lund 14 | 1961

On verb complementation in written English

Evert Andersson | On verb complementation in written English | Lund Studies in English 71 | 1985

Pilgrimsmärken och vallfart

Lars Andersson | Pilgrimsmärken och vallfart. Medeltida pilgrimskultur i Skandinavien | Lund Studies in Medieval Archaeology 7 | 1989

Textilproduktion i Arkeologisk kontext

Eva Andersson | Textilproduktion i Arkeologisk kontext. En metodstudie av yngre järnåldersboplatser i Skåne | Report Series, Department of Archaeology and Ancient History 58 | 1996

The common thread textile production during the late Iron Age - Viking Age

Eva Andersson | The common thread textile production during the late Iron Age - Viking Age | Report Series, Department of Archaeology and Ancient History 67 | 1999

The Study of Medieval Archaeology

Hans Andersson, Jes Wienberg (red.) | The Study of Medieval Archaeology. European symposium for Teachers of Medieval Archaeology, Lund 11–15 June 1990 | Lund Studies in Medieval Archaeology 13 | 1993

Arkeologi och förmedling. Rapport från arkeologidagarna 18-19 januari 1994

E Andersson, M Dahlgren, K Jennbert (red.) | Arkeologi och förmedling. Rapport från arkeologidagarna 18-19 januari 1994 | Report Series, Department of Archaeology and Ancient History 54 | 1995

By, huvudgård och kyrka

Hans Andersson, Mats Anglert (red.) | By, huvudgård och kyrka. Studier i Ystadsområdets medeltid | Lund Studies in Medieval Archaeology 5 | 1989

Från stad till land

Från stad till land

Anders Andrén, Lars Ersgård, Jes Wienberg (red.) | Från stad till land. En medeltidsarkeologisk resa tillägnad Hans Andersson. | Lund Studies in Medieval Archaeology 29 | 2001

Read more

De septem sacramentis

De septem sacramentis

Carl-Gustaf Andrén | De septem sacramentis. En sakramentsutläggning från Vadstena kloster ca 1400 | Bibliotheca theologiae practicae 15 | 1963

Read more

Children's Gestures from 18 to 30 Months

Children's Gestures from 18 to 30 Months

Mats Andrén | Children's Gestures from 18 to 30 Months | Travaux de l'Institut de linguistique de Lund 50 | 2010

Read more

Determining the destiny

Gunnel André | Determining the destiny. PQD in the Old Testament | Coniectanea biblica. Old Testament series 16 | 1980

Den urbana scenen

Anders Andrén | Den urbana scenen. Städer och samhälle i det medeltida Danmark | Acta Archaeologica Lundensia Series altera in 8° 13 | 1985

Konfirmationen i Sverige under medeltid och reformationstid

Carl-Gustaf Andrén | Konfirmationen i Sverige under medeltid och reformationstid | Bibliotheca theologiae practicae 1 | 1957

Medeltiden och arkeologin

Anders Andrén (red.) | Medeltiden och arkeologin. Festskrift till Erik Cinthio | Lund Studies in Medieval Archaeology 1 | 1986

La double conscience

Christina Angelfors | La double conscience. La prise de conscience féminine chez Colette, Simone de Beauvoir et Marie Cardinal | Études Romanes de Lund 44 | 1989

Theory and Reality

Theory and Reality

Staffan Angere | Theory and Reality. Metaphysics as Second Science | 2010

Read more

De långa schaktens arkeologi

Mats Anglert (red.) | De långa schaktens arkeologi. En utvärdering och analys av de infrastrukturella snitten genom landskapet | Report Series, Department of Archaeology and Ancient History 69 | 1999

Kyrkor och herravälde

Mats Anglert | Kyrkor och herravälde. Från kristnande till sockenbildning i Skåne | Lund Studies in Medieval Archaeology 16 | 1995

Human nonverbal vocalizations

Human nonverbal vocalizations

Andrey Anikin | Human nonverbal vocalizations | Lund University Cognitive Studies | 2020

Read more

Materialising Modern Cemeteries

Materialising Modern Cemeteries

Sian Anthony | Materialising Modern Cemeteries. Archaeological narratives of Assistens cemetery, Copenhagen | Lund Studies in Historical Archaeology | 2016

The dead and the living meet in the cemetery and how this relationship unfolds in the 19th and 20th centuries is explored from the starting point of one excavation in Copenhagen. This book investigates the material conclusions of these interactions including cemetery working practices, ...

Read more

Makt och religion i könsskilda världar

Makt och religion i könsskilda världar

Erica Appelros, Stefan Eriksson, Catharina Stenqvist (red.) | Makt och religion i könsskilda världar. Religionsfilosofiska perspektiv | Religio 57 | 2003

Read more

Virginity Recast

Virginity Recast

Thomas Arentzen | Virginity Recast. Romanos and the Mother of God | 2014

he Virgin Mary has always stood out in the Christian scenery, yet in ever-changing guises. This study explores the characterization of the Virgin in the poetic works of Romanos the Melodist (ca. 490–560), the great composer of the so-called kontakion. Written for liturgical use, ...

Read more

Erik Johan Mecks dagbok 1644-1699

Erik Johan Mecks dagbok 1644-1699

Fredrik Arfwidsson (red.) | Erik Johan Mecks dagbok 1644-1699 | Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund 32 | 1948

Read more

Zeno oder die Legende von den heiligen drei Königen

Anna Arfwidsson | Zeno oder die Legende von den heiligen drei Königen. Eine mittelniederdeutsche Version. Unter Benutzung sämtlicher Handschriften herausg | Lunder germanistische Forschungen 10 | 1940

Lund Archaeological Review 1995

Lund Archaeological Review 1995

Institutionen för Arkeologi och antikens historia (red.) | Lund Archaeological Review 1995 | Lund Archaeological Review (LAR) 1 | 1995

Read more

Lund Archaeological Review 1996

Lund Archaeological Review 1996

Institutionen för Arkeologi och antikens historia (red.) | Lund Archaeological Review 1996 | Lund Archaeological Review (LAR) 2 | 1996

Read more

Lund Archaeological Review 1997

Lund Archaeological Review 1997

Institutionen för Arkeologi och antikens historia (red.) | Lund Archaeological Review 1997 | Lund Archaeological Review (LAR) 3 | 1997

Read more

Lund Archaeological Review 1998

Lund Archaeological Review 1998

Institutionen för Arkeologi och antikens historia (red.) | Lund Archaeological Review 1998 | Lund Archaeological Review (LAR) 4 | 1998

Read more

Lund Archaeological Review 1999

Lund Archaeological Review 1999

Institutionen för Arkeologi och antikens historia (red.) | Lund Archaeological Review 1999 | Lund Archaeological Review (LAR) 5 | 1999

Read more

Lund Archaeological Review 2000

Lund Archaeological Review 2000

Institutionen för Arkeologi och antikens historia (red.) | Lund Archaeological Review 2000 | Lund Archaeological Review (LAR) 6 | 2000

Read more

Lund Archaeological Review 2001

Lund Archaeological Review 2001

Institutionen för Arkeologi och antikens historia (red.) | Lund Archaeological Review 2001 | Lund Archaeological Review (LAR) 7 | 2001

Read more

Lund Archaeological Review 2002-03

Lund Archaeological Review 2002-03

Institutionen för Arkeologi och antikens historia (red.) | Lund Archaeological Review 2002-03 | Lund Archaeological Review (LAR) 8-9 | 2003

Read more

Lund Archaeological Review 2004

Lund Archaeological Review 2004

Institutionen för Arkeologi och antikens historia (red.) | Lund Archaeological Review 2004 | Lund Archaeological Review (LAR) 10 | 2004

Read more

Lund Archaeological Review 2005-06

Lund Archaeological Review 2005-06

Institutionen för Arkeologi och antikens historia (red.) | Lund Archaeological Review 2005-06 | Lund Archaeological Review (LAR) 11-12 | 2006

Read more

Lund Archaeological Review 2007-2008

Lund Archaeological Review 2007-2008

Institutionen för Arkeologi och antikens historia (red.) | Lund Archaeological Review 2007-2008 | Lund Archaeological Review (LAR) 13-14 | 2008

Read more

Lund Archaeological Review 2009-2010

Lund Archaeological Review 2009-2010

Institutionen för Arkeologi och antikens historia (red.) | Lund Archaeological Review 2009-2010 | Lund Archaeological Review (LAR) 15-16 | 2011

Read more

Lund Archaeological Review 2011

Lund Archaeological Review 2011

Institutionen för Arkeologi och antikens historia (red.) | Lund Archaeological Review 2011 | Lund Archaeological Review (LAR) 17 | 2012

Read more

Lund Archaeological Review 2012

Lund Archaeological Review 2012

Institutionen för Arkeologi och antikens historia (red.) | Lund Archaeological Review 2012 | Lund Archaeological Review (LAR) 18 | 2013

Read more

Lund Archaeological Review 2013

Lund Archaeological Review 2013

Institutionen för Arkeologi och antikens historia (red.) | Lund Archaeological Review 2013 | Lund Archaeological Review (LAR) 19 | 2014

Read more

Lund Archaeological Review 2014

Lund Archaeological Review 2014

Institutionen för Arkeologi och antikens historia (red.) | Lund Archaeological Review 2014 | Lund Archaeological Review (LAR) 20 | 2015

Read more

Det moraliska ifrågasättandet

Det moraliska ifrågasättandet

Jan Arlebrink | Det moraliska ifrågasättandet. Alkoholmissbrukares upplevelser av och reaktioner på tvångsvård | Lund Studies in Ethics and Theology 13 | 2004

Read more

The Middle English Genesis and Exodus

Olof Arngart | The Middle English Genesis and Exodus. Re-edited from MS. C.C.C.C. 444 with introduction, notes and glossary | Lund Studies in English 36 | 1968

Bönder gör politik

Bönder gör politik

Peter Aronsson | Bönder gör politik. Det lokala självstyret som social arena i tre Smålandssocknar, 1680-1850 | Bibliotheca historica Lundensis | 1992

Read more

Imitation och förnyelse

Allan Arvastson | Imitation och förnyelse. Psalmhistoriska studier | Bibliotheca theologiae practicae 25 | 1971

Svensk psalm under 1900-talet

Allan Arvastson | Svensk psalm under 1900-talet. Studier beträffande psalmboksfrågan i Sverige från sekelskiftet fram till 1937 | Bibliotheca theologiae practicae 10 | 1959

Changing Borders

Changing Borders

Jens Arvidson, Mikael Askander, Jørgen Bruhn, Heidrun Führer (red.) | Changing Borders. Contemporary Positions in Intermediality | Intermedia Studies Press 1 | 2007

Contemporary art and literature are marked by an increased intermedial interest. Perhaps as a result of this there is a growing amount of academic research being done on intermedial grounds, inside and outside the “proper” interart institutions. It could be argued that contemporary ...

Read more

An Imaginary Musical Road Movie

An Imaginary Musical Road Movie

Mats Arvidson | An Imaginary Musical Road Movie. Transmedial Semiotic Structures in Brad Mehldau's Concept Album "Highway Rider" | Lund Studies in Arts and Cultural Sciences 10 | 2016

An Imaginary Musical Road Movie revolves around two integrated objects: on the one hand, the programmatic and cyclic concept album Highway Rider (2010), which is jazz pianist and composer Brad Mehldau’s most complex instrumental work, and on the other hand transmediality, both as ...

Read more

Kris och kultur

Kris och kultur

Mats Arvidson, Ursula Geisler, Kristofer Hansson (red.) | Kris och kultur. Kulturvetenskapliga perspektiv på kunskap, estetik och historia | Sekel Bokförlag | 2013

Dagligen nås vi av nyheter om olika kriser: ekonomiska kriser, långdragna konflikter, länder som hamnat i förhandlingskriser, kändisar som intervjuas om sina senaste kriser mitt i livet, politiska ledare som handlat tvivelaktigt och försatt sitt parti eller sitt land i kris. ...

Read more

Ord om Ljud

Ord om Ljud

Mats Arvidson, Mikael Strömberg, Anders Mildner, Louise Wassdahl, Ola Stockfelt | Frans Mossberg (red.) | Ord om Ljud. Skriftställare om ljudmiljöer och ljud | Reports from The Sound Environment Center at Lund University 14 | 2015

Read more

Die Prädikatskongruenz im Deutschen auf den drei Stufen des schwedischen Gymnasiums

Mai Arvidsson | Die Prädikatskongruenz im Deutschen auf den drei Stufen des schwedischen Gymnasiums. Eine quantitative und qualitative Analyse schriftlicher und mündlicher Produktion | Lunder germanistische Forschungen 45 | 1978

Poesier & kombinationer

Poesier & kombinationer

Mikael Askander | Poesier & kombinationer. Bruno K. Öijers intermediala poesi | Lund Studies in Arts and Cultural Sciences 12 | 2017

Bruno K. Öijer är ett av de mest centrala namnen i den moderna svenska litteraturen. Alltifrån debuten 1973, med diktsamlingen Sång för anarkismen, till idag har hans dikter nått stora skaror av läsare. Och lyssnare, bör tilläggas, med tanke på att Öijer inte bara har verkat ...

Read more

Gunnar Ekelöf mellan konstarterna

Gunnar Ekelöf mellan konstarterna

Mikael Askander, Jørgen Bruhn (red.) | Gunnar Ekelöf mellan konstarterna | Intermedia Studies Press 2 | 2010

Inte nog med att han framstår som en av de verkliga portalgestalterna i den moderna svenska poesin, Gunnar Ekelöf och hans dikt kan dessutom betraktas som en viktig mötesplats: en mötesplats för konstarterna och deras samspel. I Gunnar Ekelöf mellan konstarterna presenteras ...

Read more

Radical Online Video: YouTube, video activism and social movement media practices

Radical Online Video: YouTube, video activism and social movement media practices

Tina Askanius | Radical Online Video: YouTube, video activism and social movement media practices | 2012

Read more

Humor i romantisk text

Humor i romantisk text

Jonas Asklund | Humor i romantisk text. Om Jean Pauls estetik i svensk romantik: C.F. Dahlgrens Mollbergs epistlar (1820), C.J.L. Almqvists Amorina (1822) och C. Livijns Spader Dame (1825) | Critica Litterarum Lundensis 9 | 2008

En mycket underlig blandning av högt och lågt kännetecknar de tre verk som undersöks i den här avhandlingen. I litteraturforskningen beskrivs detta drag ibland som något smaklöst och misslyckat, men det har också uppfattats som något gränslöst – som om dessa texter skulle ...

Read more

Friar Bacon and Friar Bungay

Kerstin Assarsson-Rizzi | Friar Bacon and Friar Bungay. A structural and thematic analysis of Robert Greene's play | Lund Studies in English 44 | 1972

Digitala modeller

Digitala modeller

Jenny Attemark-Gillgren, Pelle Snickars (red.) | Digitala modeller. Teknikhistoria och digitaliseringens specificitet | Mediehistoriskt arkiv 41 | 2019

Modeller är vanliga både på museer och inom universitetet. På ett museum är en modell ofta en förminskad version av ett objekt, och inom vetenskapen representerar en modell en uppsättning entiteter med vissa egenskaper. Modeller skapar översikt; de balanserar mellan enkelhet ...

Read more

Medeltida husbyggande

Jan-Erik Augustsson (red.) | Medeltida husbyggande. Symposium i Lund, november 1989 | Lund Studies in Medieval Archaeology 9 | 1992

Der Fürbitter Israels

Erik Aurelius | Der Fürbitter Israels. Eine Studie zum Mosebild im Alten Testament | Coniectanea biblica. Old Testament series 27 | 1988

Knowledge and Acknowledgement

Knowledge and Acknowledgement

Vahagn Avedian | Knowledge and Acknowledgement. The Politics of Memory of the Armenian Genocide | 2017

Read more

Das Prioritätsproblem Tertullian - Minucius Felix

Das Prioritätsproblem Tertullian - Minucius Felix

Bertil Axelson | Das Prioritätsproblem Tertullian - Minucius Felix | Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund 27 | 1941

Read more

Unpoetische Wörter. Ein Beitrag zur Kenntnis der lateinischen Dichtersprache

Bertil Axelson | Unpoetische Wörter. Ein Beitrag zur Kenntnis der lateinischen Dichtersprache | Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund 29 | 1945

The Lord rose up from Seir

Lars Eric Axelsson | The Lord rose up from Seir. Studies in the history and traditions of the Negev and Southern Judah | Coniectanea biblica. Old Testament series 25 | 1987

Aram as the enemy friend

Carl-Johan Axskjöld | Aram as the enemy friend. The ideological role of Aram in the composition of Genesis - 2 Kings | Coniectanea biblica. Old Testament series 45 | 1998

"Begrepp om salighetens grund, ordning och medel"

Sölve Anderzén | "Begrepp om salighetens grund, ordning och medel" Undervisningen i en lappmarksförsamling. Jukkasjärvi församling 1744-1820 | Bibliotheca theologiae practicae 49 | 1992

The Alevi-Bektaşi legacy

İlhan Ataseven | The Alevi-Bektaşi legacy. Problems of acquisition and explanation | Lund Studies in History of Religions 7 | 1997