lunduniversity.lu.se

Calendar

To previous month January To next month   To previous year 2019 To next year
  M T W T F S S
01     1   2   3   4   5   6  
2   7   8   9   10   11   12   13  
3   14   15   16   17   18   19   20  
4   21   22   23   24   25   26   27  
5   28   29   30   31        


Showing 38 events from 2019-01-23 We until 2019-06-15 Sa

From the Calendar of the Centre for Languages and Literature

2019-01-23 We   13:15 - 15:00   SOL Lingvisten L123


Seminar

Lecturer Marit Julien

Scandinavian Languages - Research Seminar

Niornas reflexiver

Jag har undersökt ett urval uppsatser från niornas nationella prov i svenska och svenska som andraspråk åren 2016 och 2017. Jag har tagit ut alla tredje persons pronomen med reflexiv syftning, det vill säga alla pronomen som visar tillbaka till subjektet i samma sats eller i en överordnad sats, och registrer... Show everything


From the Calendar of the Centre for Languages and Literature

2019-01-23 We   13:15 - 15:00   SOL Humanisten H339


Seminar

Lecturer The research support team

English linguistics seminar

Thesis writing and publication – self-plagiarism, copyright and open access?

On 23 January 2019, the research support team from The Libraries of the Joint Faculty of Humanities and Theology will give a seminar on Thesis writing and publication – self-plagiarism, copyright and open access? The seminar will give us an opportunity to discuss and hopefully untangle queries that we might have... Show everything


From the Calendar of the Centre for Theology and Religious Studies

2019-01-24 Th   18:15 - 19:00   LUX B339


Talk

Lecturer Prof. Alexander Andrée, Toronto

Mästrande marginalier: Böckerna från Buildwas, bokslukaren i Paris och det medeltida klassrummets motsägelsefulla muntlighet

Varifrån kommer de mystiska marginalanteckningarna i en uppsättning glosserade bibelhandskrifter från 1100-talet? Synbarligen banala och repetitiva öppnar de vid närmare påseende dörren rakt in till den medeltida skolsalen och erbjuder en unik inblick i högmedeltida undervisningspraxis.

Föredraget arr... Show everything


From the Calendar of the Centre for Theology and Religious Studies

2019-01-25 Fr   15:15 - 16:00   LUX B336


Talk

Lecturer Prof. Alexander Andrée, Toronto

Språk, tal och text i 1100-talets franska katedralskolor

I den högmedeltida läroplanen bidrog alla kunskapsgrenar till uttolkningen av den Heliga Skrift - sacra pagina. Genom nedslag i tidens språk, litteratur och historia, och i möten med dem som undervisade, kommer vi den medeltida lärdomen och dess högsta syftemål inpå livet.

Öppen föreläsning. Alla int... Show everything


From the Calendar of the Libraries of the Faculties of Humanities and Theology

2019-01-29 Tu   11:00 - 13:00   SOL B210, Bibliotekets undervis.sal


Workshop

Lecturer HT-bibliotekens forskningsstöd

Öppen LUCRIS-workshop / Open LUCRIS workshop

Öppen LUCRIS-verkstad

Tisdag 8 januari kl. 13.00-15.00 (SOL:B210)
Torsdag 17 januari kl. 09.00-11.00 (SOL:B210)
Tisdag 29 januari kl. 11.00-13.00 (SOL:B210)

Har du frågor kring hur du registrerar eller uppdaterar din information i LUCRIS inför forskningsredovisningen? Exempelvis gällande poster för pu... Show everything


More Information: http://www.htbibl.lu.se/forskare/seminarier-w...


From the Calendar of the Department of Arts and Cultural Sciences

2019-01-30 We   13:15 - 15:00   Språk- och litteraturcentrum, SOL: H135a


Guest Lecture

Lecturer Dr. Monika Murzyn-Kupisz, Jagiellonian University in Krakow

Diversity of roles fulfilled by contemporary museums. Recent evidence from Poland

Drawing on recent research conducted in several major Polish museums (Historical Museum of the City of Krakow, King John III’s Palace in Wilanow, Tatra Museum in Zakopane, Castle Museum in Łańcut) the lecture will focus on the variety and complexity of potential functions fulfilled by contemporary museums. The... Show everything


From the Calendar of the Department of Philosophy

2019-02-01 Fr   18:15 - 20:00   LUX B538


Seminar

Lecturer Dave Ward (University of Edinburgh)

Filosofiska föreningen

What is it like to be a battalion?

Abstract:

Can groups have emergent conscious states? That is, is there something it's like to be some groups, over and above what it's like to be any of their constituents? I'll argue that a necessary condition for group consciousness is perspectival unity - a defender of group consciousness needs to explain t... Show everything


More Information: https://www.facebook.com/events/1711489699158...


From the Calendar of the Centre for Theology and Religious Studies

2019-02-04 Mo   18:15 - 19:00   LUX B339


Talk

Lecturer Prof. Thomas Bremer, Universität Münster

Faith and Nation: The Catholic Church in South Eastern Europe

The Catholic Church exists in South Eastern European societies in different forms: as a majority and as a minority, in the Latin rite or in the Byzantine rite. The histories of the single local Churches are also quite different. The lecture will try to shed light on the state of the Catholic Church in the region t... Show everything


More Information: https://www.cfe.lu.se/


From the Calendar of the Department of History

2019-02-05 Tu   13:15 - 15:00   LUX A332 Blå rummet


Seminar

Lecturer Öman Turan

Higher Seminar

Official Denialism and the ’Armenian Question’ Narrative in Turkey

Med utgångspunkt i en nyutgiven bok diskuterar Öman Turan förnekelse som strategi med den turkiska statens vägran att erkänna folkmordet på armenierna som konkret exempel.


From the Calendar of the Department of Archaeology and Ancient History

2019-02-05 Tu   15:15 - 17:00   LUX B240


Seminar

Lecturer Jeanette Varberg, Nationalmuseet i Köpenhamn

Research Seminar: Archeology

Humans have always wandered – Migrations and turning points in history


From the Calendar of the Department of Arts and Cultural Sciences

2019-02-08 Fr   13:15 - 16:00   LUX C121


Defence of a Doctoral Thesis

Author Fredrik Hanell

Opponent Jannica Heinström

Disputation i biblioteks- och informationsvetenskap: Fredrik Hanell

Avhandlingens titel är: ”Lärarstudenters digitala studievardag: informationslitteracitet vid en förskollärarutbildning”.


From the Calendar of the Centre for Languages and Literature

2019-02-08 Fr   15:00 - 17:00   SOL Fakultetsklubben, SOL (B131)


Seminar

Lecturer Christian Axboe Nielsen, Sanimir Resic

Film Studies - Research Seminar

”Krig och kris i Jugoslaviens efterföljarstater: från 90-tal till dagsläge”

Med anledning av Sanjin Pejkovics disputation i Filmvetenskap lördagen den 9 februari klockan 10. 15 i Hörsalen på avhandlingen Det förflutna är ett främmande land: medierade minnen av Jugoslavien i postjugoslavisk dokumentärfilm anordnas ett särskilt seminarium om det politiska tillståndet i området und... Show everything


From the Calendar of the Department of Archaeology and Ancient History

2019-02-11 Mo   13:15 - 14:45   LUX A233


Seminar

Lecturer Cecilia Ljung, Inst f arkeologi och antikens kultur, Stockholms universitet & Torun Zachrisson, Upplandsmuseet

Research Seminar: Historical Archeology

Skärningspunkt Sigtuna, de första människorna i Sveriges äldsta stad: nya rön och många frågor från ett nystartat projekt


From the Calendar of the Department of Archaeology and Ancient History

2019-02-11 Mo   15:00 - 16:00   LUX A233


Seminar

Lecturer Mats Roslund, Inst f arkeologi och antikens historia, Lunds universitet

Research Seminar: Historical Archeology

Slaveriets geografi – gemenskaper och nätverk i Mälardalen ca 1000-1150


From the Calendar of the Centre for Languages and Literature

2019-02-13 We   13:15 - 15:00   SOL Humanisten H339


Seminar

Lecturer Erika Berglind Söderqvist

English linguistics seminar

The sociolinguistic variation of evidential marking in spoken British English.


From the Calendar of the Department of Arts and Cultural Sciences

2019-02-15 Fr   10:15 - 13:00   LUX C126


Defence of a Doctoral Thesis

Author Andréa Wiszmeg

Opponent Professor Nik Brown, University of York

Disputation i etnologi. Andréa Wiszmeg försvarar avhandlingen "Cells in Culture, Cells in Suspense. Practices of Cultural Production in Foetal Cell Research"


From the Calendar of the Department of Archaeology and Ancient History

2019-03-04 Mo   13:15 - 14:45   LUX B339


Seminar

Lecturer Jakob Kieffer-Olsen, Nationalmuseet i Köpenhamn

Research Seminar: Historical Archeology

Kirke og kirkestruktur i middelalderens Danmark


From the Calendar of the Department of Archaeology and Ancient History

2019-03-04 Mo   15:00 - 16:00   LUX B339


Seminar

Lecturer Ann Catherine Bonnier

Research Seminar: Historical Archeology

Upplands rundkyrkor


From the Calendar of the Department of Archaeology and Ancient History

2019-03-04 Mo   16:00 - 16:45   LUX B339


Seminar

Lecturer Jes Wienberg, Inst f arkeologi och antikens historia, Lunds universitet

Research Seminar: Historical Archeology

Jerusalem i Tønsberg – berättelser om rundkyrkor


From the Calendar of the Department of Communication and Media

2019-03-08 Fr   10:00 - 16:00   SOL Humanisten Humhör


Symposium

#metoo - och nu då

Hösten 2017 blev minnesvärd när #metoo drog fram som ett stort kvinnovrål. Bransch efter bransch startade upprop. Lärare, statsanställda inom svenska kyrkan, jurister, poliser, journalister, kvinnor inom byggbranschen och läkare är bara några av de som lanserade egna upprop. Totalt lanserades 65 bransch-... Show everything


More Information: https://www.kom.lu.se/institutionen/8-mars-20...


From the Calendar of the Department of Archaeology and Ancient History

2019-03-14 Th   15:15 - 17:00   LUX B152


Seminar

Lecturer Brendan Foley

Research Seminar: Archeology

Underwater archaeology on a WWII bomber: Documentary filmmaking for science


From the Calendar of the Department of Arts and Cultural Sciences

2019-03-15 Fr   10:15 - 12:00   LUX C121


Defence of a Doctoral Thesis

Author Jimmy Jönsson

Opponent Erland Mårald (Umeå)

Disputation i idé- och lärdomshistoria: Jimmy Jönsson

Jimmy Jönsson disputerar på avhandlingen "Den biologiska vändningen. Biologi och skogsvård, 1900–1940."


From the Calendar of the Centre for Languages and Literature

2019-03-20 We   13:15 - 15:00   SOL Humanisten H339


Seminar

Lecturer Rosario Caballero (Universidad de Castilla-La Mancha)

English linguistics seminar

Sensory spaces and sensory language


From the Calendar of the Centre for Languages and Literature

2019-03-27 We   13:15 - 15:00   SOL Humanisten H339


Seminar

Author Sara Farschi

Opponent Fredrik Heinat

English linguistics seminar

Mock viva


From the Calendar of the Centre for Languages and Literature

2019-04-03 We   13:15 - 15:00   SOL Humanisten H339


Seminar

Lecturer Maria Wiktorsson (Malmö University)

English linguistics seminar

How hybrid is blog data?


From the Calendar of the Department of Archaeology and Ancient History

2019-04-04 Th   15:15 - 17:00   LUX B339


Seminar

Lecturer Lars Grundvad, Museet på Sønderskov, Jylland

Research Seminar: Archeology

Utgrävningarna vid Fæsted


From the Calendar of the Joint Faculties of Humanities and Theology

2019-04-05 Fr -
2019-04-06 Sa   LUX, Helgonavägen 3


Open house

Humanist- och teologdagarna

HT-dagarna är ett årligen återkommande arrangemang med populärvetenskapliga 20-minutersföreläsningar öppna för alla som är nyfikna på humanistisk och teologisk forskning vid Lunds universitet.


More Information: http://www.ht.lu.se/samverkan/humanist-och-te...


Joint Faculties of Humanities and Theology

From the Calendar of the Department of Archaeology and Ancient History

2019-04-08 Mo   13:15 - 14:30   LUX A233


Seminar

Lecturer Joakim Kjellberg, Inst f arkeologi och antik historia, Uppsala universitet

Research Seminar: Historical Archeology

Sociala identiteter och urbana nätverk – med exempel från det medeltida Uppland


From the Calendar of the Department of Archaeology and Ancient History

2019-04-08 Mo   14:45 - 16:00   LUX A233


Seminar

Lecturer Ulrika Söderström, Kalmar Län Museum/ Grasca, Linnéuniversitet

Research Seminar: Historical Archeology

Mellan policy och praktik – uppdragsarkeologi och hållbar utveckling med exempel från Kalmar län


From the Calendar of the Centre for Languages and Literature

2019-04-10 We   13:15 - 15:00   SOL Humanisten H339


Seminar

Author Nele Põldvere

Opponent Mats Johansson

English linguistics seminar

Mock viva


From the Calendar of the Department of Archaeology and Ancient History

2019-04-11 Th   15:15 - 17:00   LUX B251


Seminar

Lecturer Karen Dempsey, University of Reading

Research Seminar: Historical Archeology

Living in Medieval Castles – a feminist perspective

Joint seminar with Archaeology.

This talk is part of a special initiative to illuminate and discuss issues of gender and diversity within archaeology and classical studies, and is financed through support from the Lund University Management Group for Gender Equality and Equal Opportunities.


From the Calendar of the Department of Archaeology and Ancient History

2019-05-06 Mo   10:15 - 11:30   LUX A233


Seminar

Lecturer Dries Tys, Brussel Centre for Urban Studies, Vrije Universiteit Brussel

Research Seminar: Historical Archeology

Peasants in the early medieval landscapes of the Low Countries and the development of trade (and emporia)


From the Calendar of the Department of Archaeology and Ancient History

2019-05-06 Mo   13:15 - 13:30   LUX A233


Seminar

Lecturer Dries Tys, Brussel Centre for Urban Studies, Vrije Universiteit Brussel

Research Seminar: Historical Archeology

The issue of Central places in northern Francia, a variety of phenomena – research problems and some leads towards solutions


From the Calendar of the Department of Archaeology and Ancient History

2019-05-06 Mo   14:45 - 16:00   LUX A233


Seminar

Lecturer Manuel Gabler, NIKU i Oslo

Research Seminar: Historical Archeology

Mapping Uppåkra – Structure and Extent of the Uppåkra site and its surrounding landscape, based on large-scale, high resolution geophysical prospection data


From the Calendar of the Centre for Languages and Literature

2019-05-08 We   13:15 - 15:00   SOL Humanisten H339


Seminar

Lecturer Lari-Valtteri Suhonen

English linguistics seminar

Cross-linguistic influence in early word learning


From the Calendar of the Department of Archaeology and Ancient History

2019-05-09 Th   15:15 - 17:00   LUX C121


Seminar

Lecturer Charlotte Hedenstierna-Jonson, Uppsala universitet

Research Seminar: Archeology

Active men and emblematizing women: a reflection on grave Bj 581 from Viking Age Birka and interpretations in archaeological practice

A seminar on the female weapon grave Bj 581 that reached worldwide fame after the publication of the study "A female Viking warrior confirmed by genomics" (Hedenstierna Johson et al.) in American Journal of Physical Anthropology 2017.

This talk is part of a special initiative to illuminate and discuss issues of... Show everything


More Information: https://doi.org/10.1002/ajpa.23308


From the Calendar of the Centre for Languages and Literature

2019-05-15 We   13:15 - 15:00   SOL Humanisten H339


Seminar

Lecturer Eva Klingvall & Fredrik Heinat

English linguistics seminar

Presentation of new research project


From the Calendar of the Department of Archaeology and Ancient History

2019-06-11 Tu -
2019-06-15 Sa   LUX, Helgonavägen 3, Lund


Conference

15th Nordic Bronze Age Symposium

More information coming soon.