12

May

Forskarseminarium för medierad kultur och information: Presentation av forskningsprojekt

12 May 2021 13:15 to 14:30 Seminar

Titel: Tillgänglighet, delaktighet och demokrati. Självklara begrepp i biblioteksplaner, eller?

Lisa Engström
 
I ett forskningsprojekt finansierat av EPSS undersöker jag den mening som ges till de tillsynes självklara begreppen tillgänglighet och delaktighet samt relationen dem emellan i biblioteksplaner. Med denna diskussion som utgångspunkt avser jag att analysera vilka konsekvenser detta får för synen på bibliotekets roll i samhället och på biblioteksanvändaren, samt i förlängningen på individens delaktighet i samhället. På seminariet presenterar jag den artikel som är resultatet av forskningen och hoppas på diskussion och kritik.

 

Seminariet kommer preliminärt att hållas online. För anmälan och Zoom-länk, vänligen kontakta olof.sundin@kultur.lu.se

About the event:

12 May 2021 13:15 to 14:30

Location:
Zoom

Language:
Svenska

Contact:
olof.sundinkultur.luse

Save the event to your calendar