12

May

Högre seminarier i idé- och lärdomshistoria samt i bokhistoria: Pågående forskning

12 May 2021 15:15 to 17:00 Seminar

Välkomna på seminarium där Henning Hansen, Universitetsbiblioteket i Tromsø, och Sune Bechmann Pedersen, Mediehistoria, Lund, presenterar sitt nya projekt om tryckta reseguider.


The Gateway Guide: A Transnational Book & Tourism History 1950–1975

År 1952 lanserade Politikens forlag guideboksserien Turen går til…, som mycket snabbt kom att etableras som något av en institution på den danska bokmarknaden. Under sina första 20 år utkom serien i sammanlagt över en miljon exemplar. Guideboksserien kom att täcka in stora delar av Europa, och utländska versioner av serien etablerades snabbt i både Sverige, Norge, och på de viktiga tyska och brittiska marknaderna (Polyglott Reiseführer/Gateway Guide). Bokserien har ännu inte varit föremål för forskning.   

Föreliggande pilotprojekt, som finansierats av Erik Philip-Sörensens stiftelse, ämnar undersöka guideboksserien utifrån dels ett turismhistoriskt perspektiv, dels ett bokhistoriskt perspektiv, med tyngdpunkt på seriens produktion, distribution och reception. I fokus för undersökningen står guideböckerna för Österrike, Spanien och Tjeckoslovakien. Undersökningen utgår från paratextuellt material såväl som reklamtryck, tidningsarkiv och arkivmaterial från förlagsarkiv.    

På seminariet kommer projektet beskrivas mer ingående, inklusive metod, material och potentiella utmaningar. Projektet är ännu i sin linda, och all typ av feedback är därför högst välkommen.

Vänliga hälsningar,

Henning och Sune

Alla välkomna!

 

Zoom - för inbjudan kontakta anna.tunlid@kultur.lu.se

 

About the event:

12 May 2021 15:15 to 17:00

Location:
Zoom

Language:
Svenska

Contact:
anna.tunlidkultur.luse

Save the event to your calendar