12

May

Nordiska forskarseminariet: Henrik Rahm om Malin Sandgrens avhandling Från beslut till broschyr. Intertextualitet, äldre och kultur i texter inom en statlig satsning.

12 May 2021 13:15 to 15:00 Seminar

Henrik Rahm presenterar Malin Sandgrens avhandling Från beslut till broschyr. Intertextualitet, äldre och kultur i texter inom en statlig satsning.

About the event:

12 May 2021 13:15 to 15:00

Location:
https://lu-se.zoom.us/j/61634783186

Contact:
sanna.skarlundnordlund.luse

Save the event to your calendar