lu.se

HT-samtal

Samtal med forskare inom Humaniora och Teologi

I podden HT-samtal presenteras föreläsningar, intervjuer och diskussioner med anknytning till de humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds universitet. Vi bjuder på såväl hedersdoktorsföreläsningar och bokmässesnack som rundabordssamtal. I våra studioinspelade avsnitt möts forskare över ämnesgränser för att diskutera alltifrån minne och teknik till ungdomar och sanningar.

HT-samtal leds av Martin Degrell och spelas in i Humanistlaboratoriets LARM-studio på LUX.

HT-samtal #84 – Gabriella Nilsson och Robert Willim

Publiceringsdatum: 22 december 2019

Om avsnittet: I antologin Kultur X blickar forskare tillbaka på ett decennium som knappt hunnit avslutas. På bokmässan i Göteborg 2019 pratade Gabriella Nilsson och Robert Willim om vilka skiftningar och rörelser som varit centrala i vår omvärld under 10-talet. Utfrågare är Martin Degrell.

Tidigare avsnitt

Kontaktinformation

Samtalsledare och sekreterare i forskningsnämnden
Martin Degrell
046 222 72 28
martin.degrellkansliht.luse

Lyssna på samtalen via


iTunes

Soundcloud

Signaturmelodi i podden: Kirigami av Graham Bole, licens Creative Commons BY 4.0