lu.se

HT-samtal #13 – Kim Salomon

Publiceringsdatum: 15 april 2016

Om avsnittet: Årets Rausingföreläsare, historikern Kim Salomon, inspelad under HT-dagarna, lördagen den 9 april 2016. Titeln på föreläsningen är "Konflikters avtryck i nuets ordning".

Kim Salomon. Fotograf: KG Pressfoto

Kontakt

Martin Degrell
Samtalsledare och fakultetssekreterare för forskning
martin.degrellkansliht.luse
tel: +46 46 222 72 28

Lyssna på samtalen via


iTunes

Soundcloud

RSS

Signaturmelodi i podden: Kirigami av Graham Bole, licens Creative Commons BY 4.0