lu.se

HT-samtal #17 – Cajsa Sjöberg

Publiceringsdatum: 24 juni 2016

Om avsnittet: Martin Degrell i samtal med Cajsa Sjöberg, lektor i latin.

Kontakt

Martin Degrell
Samtalsledare och fakultetssekreterare för forskning
martin.degrellkansliht.luse
tel: +46 46 222 72 28

Lyssna på samtalen via


iTunes

Soundcloud

RSS

Signaturmelodi i podden: Kirigami av Graham Bole, licens Creative Commons BY 4.0