lu.se

HT-samtal #18 – Katarina Botwid

Publiceringsdatum: 5 oktober 2016

Om avsnittet: Martin Degrell i samtal med Katarina Botwid, doktor i arkeologi och yrkesverksam keramiker. Inspelat på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg, september 2016.

Kontakt

Martin Degrell
Samtalsledare och fakultetssekreterare för forskning
martin.degrellkansliht.luse
tel: +46 46 222 72 28

Lyssna på samtalen via


iTunes

Soundcloud

RSS

Signaturmelodi i podden: Kirigami av Graham Bole, licens Creative Commons BY 4.0