lu.se

HT-samtal #2 – Misstag

Publiceringsdatum: 9 november 2015

Om avsnittet: Hur definierar vi ett misstag? Är misstag alltid av ondo? Hur förhåller vi oss till misstag inom akademin? Martin Degrell diskuterar med Johanna Gustafsson Lundberg, lektor i etik och teologi, Erik Hedling, professor i filmvetenskap, och Johannes Persson, professor i teoretisk filosofi.

Tips: Erik tipsar om boken Affären Rami-Bergman. Dokument om judefientlighet och akademisk röta i Sverige av Håkan Arvidsson (red.). Johanna tipsar om artikeln "En skola i frihet med misstagens hjälp" av Lotta Björkman i antologin Normkritisk pedagogik. Johannes tipsar om boken Novum Organum av Francis Bacon, Karl Poppers hypotestestning och boken The Aim and Structure of Physical Theory av Pierre Duhem.

Kontakt

Martin Degrell
Samtalsledare och fakultetssekreterare för forskning
martin.degrellkansliht.luse
tel: +46 46 222 72 28

Lyssna på samtalen via


iTunes

Soundcloud

RSS

Signaturmelodi i podden: Kirigami av Graham Bole, licens Creative Commons BY 4.0