lu.se

HT-samtal #21 – Våld

Publiceringsdatum: 7 november 2016

Om avsnittet: På vilket sätt kan man som forskare intressera sig för våld? Vad innebär det att "köna" våld? Hur har acceptansen för våldsskildringar i film och tv förändrats under åren – och varför? Martin Degrell i samtal med Erik Hedling, professor i filmvetenskap, Gabriella Nilsson, docent i etnologi, och Andreas Tullberg, doktor i historia.

Tips: Erik tipsar om filmen A History of Violence. Gabriella tipsar om boken Våldets kön: Kulturella föreställningar, funktioner och konsekvenser av Gabriella Nilsson och Inger Lövkrona. Andreas tipsar om romanen Livbåten av Charlotte Rogan.

Från vänster: Erik Hedling, Andreas Tullberg, Martin Degrell och Gabriella Nilsson i Humanistlaboratoriets LARM-studio på LUX.

Kontakt

Martin Degrell
Samtalsledare och fakultetssekreterare för forskning
martin.degrellkansliht.luse
tel: +46 46 222 72 28

Lyssna på samtalen via


iTunes

Soundcloud

RSS

Signaturmelodi i podden: Kirigami av Graham Bole, licens Creative Commons BY 4.0