lu.se

HT-samtal #25 – Henrik Rosengren

Publiceringsdatum: 26 december 2016

Om avsnittet: Martin Degrell i samtal med Henrik Rosengren, docent i historia. Inspelat på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg, september 2016.

Kontakt

Martin Degrell
Samtalsledare och fakultetssekreterare för forskning
martin.degrellkansliht.luse
tel: +46 46 222 72 28

Lyssna på samtalen via


iTunes

Soundcloud

RSS

Signaturmelodi i podden: Kirigami av Graham Bole, licens Creative Commons BY 4.0