lu.se

HT-samtal #29 – Det digitala samhället

Publiceringsdatum: 17 april 2017

Om avsnittet: Vad innebär det digitala samhället? Och hur närmar man sig begreppet som forskare inom humaniora? Den 24-30 april 2017 inträffar vetenskapsveckan "Det digitala samhället" som en del av Lunds universitets 350-årsjubileum. Inför veckan samlade vi tre humanistiska forskare för ett samtal om det digitala samhällets konsekvenser och utmaningar. Medverkande: Hanna Carlsson, lektor i biblioteks- och informationsvetenskap och digitala kulturer, Olof Sundin, professor i biblioteks- och informationsvetenskap, och Robert Willim, konstnär, docent i etnologi och lärare i digitala kulturer. Samtliga är verksamma vid Institutionen för kulturvetenskaper. Producent Martin Degrell. Tekniker Peter Roslund. Musik Graham Bole. Läs mer om Lunds universitets 350-årsjubileum på www.lu.se/350.

Tips: Robert tipsar om författaren och konstnären James Bridle. Hanna tipsar om studentuppsatser på Digitala kulturer och författaren/akademikern José van Dijck. Olof tipsar om utbildningar på Institutionen för kulturvetenskaper och boken Search Engine Society av Alexander Halavais.

Från vänster: Olof Sundin, Martin Degrell, Robert Willim och Hanna Carlsson i Humanistlaboratoriets LARM-studio på LUX.

Kontakt

Martin Degrell
Samtalsledare och fakultetssekreterare för forskning
martin.degrellkansliht.luse
tel: +46 46 222 72 28

Lyssna på samtalen via


iTunes

Soundcloud

RSS

Signaturmelodi i podden: Kirigami av Graham Bole, licens Creative Commons BY 4.0