lu.se

HT-samtal #38 – Karina Klok och Tove Marling Kallrén

Publiceringsdatum: 9 juni 2017

Om avsnittet: Humanist- och teologdagarna i Lund avslutas alltid med den så kallade Rausingföreläsningen, som vartannat år hålls av en Lundaforskare, vartannat av framstående nordiska kulturpersonligheter. 2017 hölls föreläsningen av Karina Klok och Tove Marling Kallrén, som driver förlaget Makadam. De talade om sina erfarenheter från den svenska bokbranschen, och om bokens framtid. Inspelat under HT-dagarna i Lund, 22 april 2017.

Rektor Torbjörn von Schantz och Rausingpristagarna Karina Klok och Tove Marling Kallrén.

Kontakt

Martin Degrell
Samtalsledare och fakultetssekreterare för forskning
martin.degrellkansliht.luse
tel: +46 46 222 72 28

Lyssna på samtalen via


iTunes

Soundcloud

RSS

Signaturmelodi i podden: Kirigami av Graham Bole, licens Creative Commons BY 4.0