lu.se

HT-samtal #44 – Hedersdoktorer 2017: Stellan Skarsgård

Publiceringsdatum: 11 augusti 2017

Om avsnittet: 2017 utsåg Humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds universitet sex stycken hedersdoktorer. I anslutning till promotionen den 2 juni hölls ett antal föreläsningar och samtal där hedersdoktorerna stod i centrum. Allt spelades in och presenteras här som poddar. Del 6 av 6: ett samtal med Stellan Skarsgård.

Stellan Skarsgård är en av Sveriges främsta skådespelare, med en bredd i sin karriär som är unik både för svenska och internationella aktörer. I sin motivering till hans hedersdoktorat skriver humanistiska fakulteten bland annat att "Skarsgård har en djupt reflekterande och genomtänkt hållning till sitt arbete som skådespelare och till sin plats i filmproduktionen, och han personifierar på ett enastående sätt den internationella prägel som genomsyrat och fortfarande kännetecknar filmkonsten och filmarbetet, både det praktiska och det vetenskapliga".

Samtalet leddes av filmprofessorerna Ann-Kristin Wallengren och Erik Hedling, och ägde rum den 1 juni 2017, i aulan på LUX.

 

Kontakt

Martin Degrell
Samtalsledare och fakultetssekreterare för forskning
martin.degrellkansliht.luse
tel: +46 46 222 72 28

Lyssna på samtalen via


iTunes

Soundcloud

RSS

Signaturmelodi i podden: Kirigami av Graham Bole, licens Creative Commons BY 4.0