lu.se

HT-samtal #49 – Jana Holsanova

Publiceringsdatum: 22 oktober 2017

Om avsnittet: Lunds universitet var som vanligt på plats på årets Bok- och biblioteksmässa i Göteborg. Liksom förra året kommer vi här att presentera en handfull av årets forskarsamtal som poddar.

Vad utmärker bra syntolkning för synskadade? Hur beskriver man det som syns men inte sägs? Det här är något som intresserar Jana Holsanova, docent i kognitionsvetenskap. Här i samtal med Isak Hammar.

 

Jana Holsanova

Jana Holsanova

Kontakt

Martin Degrell
Samtalsledare och fakultetssekreterare för forskning
martin.degrellkansliht.luse
tel: +46 46 222 72 28

Lyssna på samtalen via


iTunes

Soundcloud

RSS

Signaturmelodi i podden: Kirigami av Graham Bole, licens Creative Commons BY 4.0