lu.se

HT-samtal #51 – Torbjörn Forslid och Anders Ohlsson

Publiceringsdatum: 24 oktober 2017

Om avsnittet: Lunds universitet var som vanligt på plats på årets Bok- och biblioteksmässa i Göteborg. Liksom förra året kommer vi här att presentera en handfull av årets forskarsamtal som poddar.

Vad innebär litterär kvalitet? Och vem har makt och inflytande över den? Katarina Bernhardsson i samtal med  litteraturprofessorerna Torbjörn Forslid och Anders Ohlsson.

 

Anders Ohlsson, Torbjörn Forslid och Katarina Bernhardsson

Anders Ohlsson, Torbjörn Forslid och Katarina Bernhardsson

Kontakt

Martin Degrell
Samtalsledare och fakultetssekreterare för forskning
martin.degrellkansliht.luse
tel: +46 46 222 72 28

Lyssna på samtalen via


iTunes

Soundcloud

RSS

Signaturmelodi i podden: Kirigami av Graham Bole, licens Creative Commons BY 4.0