lu.se

HT-samtal #54 – Maria Simonsen

Publiceringsdatum: 26 oktober 2017

Om avsnittet: Lunds universitet var som vanligt på plats på årets Bok- och biblioteksmässa i Göteborg. Liksom förra året kommer vi här att presentera en handfull av årets forskarsamtal som poddar.

Salmonsens Konversationsleksikon och Nordisk familjebok dominerade länge den danska och svenska utgivningen av uppslagsverk. Men vilka ambitioner låg bakom dessa standardverk? Martin Degrell i samtal med bokhistorikern Maria Simonsen, som har skrivit avhandlingen Den skandinaviske encyklopædi.

 

Maria Simonsen och Martin Degrell

Maria Simonsen och Martin Degrell

Kontakt

Martin Degrell
Samtalsledare och fakultetssekreterare för forskning
martin.degrellkansliht.luse
tel: +46 46 222 72 28

Lyssna på samtalen via


iTunes

Soundcloud

RSS

Signaturmelodi i podden: Kirigami av Graham Bole, licens Creative Commons BY 4.0