lu.se

HT-samtal #55 – Katarina Bernhardsson och Göran Bexell

Publiceringsdatum: 5 november 2017

Om avsnittet: Lunds universitet var som vanligt på plats på årets Bok- och biblioteksmässa i Göteborg. Liksom förra året kommer vi här att presentera en handfull av årets forskarsamtal som poddar.

En lundensisk litteraturhistoria – så heter en nyutkommen bok om författare och litterära verk med anknytning till Lunds universitet. Är ett universitet ett ovanligt starkt litterärt kraftfält? Två av bokens redaktörer, Katarina Bernhardsson och Göran Bexell, frågas ut av Isak Hammar.

Katarina Bernhardsson, Göran Bexell och Isak Hammar

Katarina Bernhardsson, Göran Bexell och Isak Hammar

Kontakt

Martin Degrell
Samtalsledare och fakultetssekreterare för forskning
martin.degrellkansliht.luse
tel: +46 46 222 72 28

Lyssna på samtalen via


iTunes

Soundcloud

RSS

Signaturmelodi i podden: Kirigami av Graham Bole, licens Creative Commons BY 4.0