lu.se

HT-samtal #56 – Björn Magnusson Staaf och Fredrik Tersmeden

Publiceringsdatum: 5 november 2017

Om avsnittet: Lunds universitet var som vanligt på plats på årets Bok- och biblioteksmässa i Göteborg. Liksom förra året kommer vi här att presentera en handfull av årets forskarsamtal som poddar.

I år firar Lunds universitet 350 år. Men Lund är inte bara ett universitet, utan också en stad. Hur har samspelet mellan stad och universitet sett ut under historiens gång? Katarina Bernhardsson i samtal med Björn Magnusson Staaf och Fredrik Tersmeden.

Björn Magnusson Staaf, Fredrik Tersmeden och Katarina Bernhardsson

Björn Magnusson Staaf, Fredrik Tersmeden och Katarina Bernhardsson

Kontakt

Martin Degrell
Samtalsledare och fakultetssekreterare för forskning
martin.degrellkansliht.luse
tel: +46 46 222 72 28

Lyssna på samtalen via


iTunes

Soundcloud

RSS

Signaturmelodi i podden: Kirigami av Graham Bole, licens Creative Commons BY 4.0