lu.se

HT-samtal #8 – Beslut

Publiceringsdatum: 21 december 2015

Om avsnittet: Hur ser en beslutsprocess ut i matbutiken? Hur mycket är våra val av ord och satsmelodi medvetna beslut? Hur ser relationen ut mellan politiska beslut och expertis? Martin Degrell diskuterar med Merle Horne, professor i lingvistik, Thomas Kaiserfeld, professor i idé- och lärdomshistoria, och Annika Wallin, docent i kognitionsvetenskap.

Tips: Thomas tipsar om Immanuel Kants essä Besvarande av frågan: Vad är upplysning? (engelsk version här). Merle tipsar om forskningsfältet neuroscience decision making. Annika tipsar om Charles Darwins resonemang kring för- och nackdelar med äktenskap.

Från vänster: Annika Wallin, Thomas Kaiserfeld och Merle Horne i Humanistlaboratoriets LARM-studio på LUX

Kontakt

Martin Degrell
Samtalsledare och fakultetssekreterare för forskning
martin.degrellkansliht.luse
tel: +46 46 222 72 28

Lyssna på samtalen via


iTunes

Soundcloud

RSS

Signaturmelodi i podden: Kirigami av Graham Bole, licens Creative Commons BY 4.0