lu.se

Om webbplatsen

Om kakor

Våra webbplatser använder kakor. Med en kaka menas att en liten textfil lagras på din dator när du besöker en webbplats. Vi använder kakor för att underlätta navigeringen runt om på våra webbplatser.

Om du inte vill tillåta att kakor lagras på din dator kan du stänga av funktionen i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan också radera kakor i efterhand som lagrats på din dator. Hur du gör detta beror på vilken webbläsare du använder — du kan hitta mer information om detta i din webbläsares hjälpfunktion.

Om du väljer att inte tillåta kakor riskerar du att förlora viss funktionalitet på webbplatserna.

Viss information om användningen av Lunds universitets hemsidor skickas till Google genom att vi använder Google Analytics. Vi använder dock anonymiseringsversionen av denna så ingen information som kan sammankopplas med någon individuell användare skickas vidare till Google.

Läs mer om hur Google använder den data som de får via vår webbplats

Det kan finnas webbplatser inom Lunds universitet som använder kakor för andra ändamål än de som beskrivs på de humanistiska och teologiska fakulteternas sidor. I de fallen anges på respektive webbplats vilka kakor det handlar om och ändamålen med dessa.

Vi sparar ingen personlig information via kakor. På Post- och telestyrelsens webbplats finns mer information om vad kakor är.