Enkät om HT-studenters studiemiljö

Hur upplever du din studiemiljö?

Just nu görs en enkätundersökning för att inhämta kunskap om HT-studenters psykosociala studiemiljö på fakulteterna och vi behöver därför dina erfarenheter. Enkäten har skickats till din e-postadress.
 
Varje enkätsvar är viktigt för oss och vi vore därför tacksamma om du besvarar enkäten. Ditt svar hjälper oss att kunna arbeta proaktivt och förebyggande med frågorna och på det sättet minska eventuell psykisk ohälsa orsakad av studierna och utbildningsmiljön. Vi behöver ditt svar senast 31 januari!  
 
Vill du veta mer om undersökningen och själva enkäten kontakta Noreen Kearns, Noreen.Kearnskansliht.luse, HT-fakulteterna.