Kurs

Kurskod: ARAB17
Engelsk titel: Arabic: Lower Intermediate Course I
Högskolepoäng: 15

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är från höstterminen 2019.

Kurstillfälle: höstterminen 2019
Studiesätt: halvfart, dagtid
Kursperiod: 2019-09-02 – 2020-01-19
Anmälningskod: LU-33622
Behörighet: Grundläggande samt Arabiska: Nybörjarkurs II (ARAB16) eller motsvarande kunskaper.

Introduktionsmöte: 2019-09-02 kl. 14.15 – 15.00 i SOL:A310

Lärare: Wajdi Al-Nakkash, Juhan Björn

Beskrivning

Kursen ger i förhållande till Arabiska: Nybörjarkurs II (ARAB16) en utvidgad genomgång av arabisk grammatik samt vidgade perspektiv på arabiskans språkliga struktur i stort. I kursen ingår läsning av medelsvåra sakprosatexter. Kursen ger aktiv träning i att läsa, uppfatta och översätta arabiska texter. Översättning från svenska till arabiska tränas systematiskt, liksom användning av arabiskt lexikon.

Samtliga genomgångna moment tränas och befästs genom muntliga och skriftliga övningar. Kursen ger aktiv träning i förmågan att uppfatta och använda arabiska i olika sammanhang samt att läsa och skriva texter av varierande slag. Kursen ger fördjupad förmåga till kommunikation på arabiska inom ramen för ca 2500 ord.

Kursen består av följande delkurser:

1. Grundläggande arabisk grammatik III, 7,5 hp

2. Kommunikativ arabiska III, 7,5 hp

Delkurser

  1. Grundläggande arabisk grammatik III, 7,5 hp
  2. Kommunikativ arabiska III, 7,5 hp

Observera!

Kursen är inte öppen för anmälan via antagning.se / universityadmissions.se kommande termin. Kontakta institutionen för mer information!

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Arabiska

Mer om ämnet, forskning, personal mm.