lu.se

Litteratur-kultur-medier: Populärkultur och medier i Latinamerika

LIVR29

Kurskod: LIVR29
Engelsk titel: Literature-Culture-Media: Popular Culture and the Media in Latin America
Högskolepoäng: 15

Termin:

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är från vårterminen 2011.

Kurstillfälle: vårterminen 2011
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2011-03-28 – 2011-06-10
Behörighet: SPAK01 eller motsvarande
Anmälningskod: LU-72602

Beskrivning

Kursen fokuserar populärkultur och framför allt medier i Latinamerika ungefär från 1975 och framåt. Kursen består av två delar. Delkurs ett består av studier av hur press, radio och tv fungerar, allt mot en bakgrund av den grund som läggs inom utbildningsväsendet. Speciellt uppmärksammas nyhetsförmedling, la telenovela och reklam i länder som Mexiko, Venezuela och Argentina. Studenternas arbete redovisas muntligt på lektionerna som redogörelser samt diskussionsinlägg samt i en uppsats vid kursens slut. Delkurs två består av en egen mindre forskningsuppgift på något av de studerade områdena. Exempelvis kan studenten studera fotbollsreferat, artiklar i anslutning till tv-program samt inrikes- eller utrikesnyheter under en viss tid. En annan uppgift kan vara att följa ett antal avsnitt av en telenovela för att identifiera hur berättelsen är strukturerad. En uppgift skulle kunna vara att följa ett antal magasinsprogram ledda av en känd radio- eller tv-personlighet. Ytterligare en uppgift kan vara att studera ett antal nummer av en och samma tidskrift för att se vilket innehållet är och vilken vinkel som anläggs. Uppgiften redovisas skriftligt och muntligt vid kursens slut.

Delkurser

  1. Nutida latinamerikanska kulturella manifestationer, 7,5 hp
  2. Fördjupningsuppgift, 7,5 hp

Observera!

Kursen är inte öppen för anmälan via antagning.se / universityadmissions.se kommande termin. Kontakta institutionen för mer information!

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.