Kurs

Kurskod: SSLM01
Engelsk titel: Swedish: Language and Literature - Level 4
Högskolepoäng: 15

Kurstillfälle: höstterminen 2022
Studiesätt: halvfart, distanskurs
Kursperiod: 2022-08-29 – 2023-01-15
Anmälningskod: LU-32550
Behörighet: Totalt 180 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng i ämnet Svenska, språklig inriktning och minst 60 högskolepoäng i ämnet Litteraturvetenskap eller ämneslärarexamen i svenska.

Beskrivning

Kursen vänder sig till yrkesverksamma ämneslärare i svenska och syftar till att fördjupa och bredda studiet av grammatik och litteratur. I ett kurspaket om 15 hp erbjuds litteraturhistoria ur nya perspektiv (7,5 hp) och grammatisk fördjupning (7,5 hp). Kursen ges som distanskurs på halvfart med tidsbundna föreläsningar en gång i veckan, med stöd av en nätbaserad plattform, men den kan även följas på campus.

Delkursen ”Litteraturhistoria ur nya perspektiv” ger en breddad och fördjupad orientering i litteraturhistoriska frågeställningar. Vi studerar såväl en rad litterära verk som författarskap och analyserar deras förhållande till sociala sammanhang, idéströmningar och estetiska traditioner – ur skiftande synvinklar och med stöd i aktuell forskning. Vi lyfter särskilt fram tematiska perspektiv för att illustrera samband och kontraster mellan olika historiska perioder.

I delkursen ”Grammatisk fördjupning och grammatik som språkutvecklande redskap” bekantar vi oss med hur man kan arbeta med grammatiska verk, framför allt Svenska Akademiens grammatik. Vi gör en kritisk granskning av normerande och deskriptiv grammatik, och vi diskuterar det gemensamma satsschemat som språkutvecklande redskap liksom olika läromedel och undervisningsmaterial avsedda för skolans svenskämne.

Delkurser

  1. Litteraturhistoria ur nya perspektiv , 7,5 hp
  2. Grammatik som språkutvecklande redskap , 2,5 hp
  3. Grammatisk fördjupning , 5 hp

Utbildningstillfällen – höstterminen 2022

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

distans Lund, halvfart
29 augusti 2022 – 15 januari 2023

Stängd för anmälan

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Svenska: Språk och litteratur - påbyggnadskurs I är 27 500 SEK.

Litteraturvetenskap

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2020-06-16