Kurs

Kurskod: SVEM36
Engelsk titel: Language and Linguistics: Theories of Language Change
Högskolepoäng: 7,5

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är från vårterminen 2020.

Dekanen beslutar att

  • HT-fakulteterna tillfälligt ska övergå till undervisning och examination på distans med stöd av exempelvis lärplattformen Canvas eller verktyget Zoom. Undantag kan göras med hänsyn till t ex gruppstorlekar. Övergången ska ske med start den 18 mars 2020 och ska gälla till dess att rekommendationerna med anledning av coronaepidemin ändras.

Försäkra dig om att vi kan nå dig – kontrollera att din e-postadress i Ladok är korrekt: www.student.lu.se

Kurstillfälle: vårterminen 2020
Studiesätt: halvfart, dagtid
Kursperiod: 2020-03-24 – 2020-06-07
Kursspråk: engelska
Anmälningskod: LU-76942
Behörighet: 90 högskolepoäng varav 60 högskolepoäng i något språkligt ämne vari grundkurser i språkhistoria och grammatik ingår. Engelska 6/Engelska B.

Introduktionsmöte: 2020-03-24 kl. 15.15 – 17.00

Lärare: Lars-Olof Delsing

Beskrivning

Kursen ger inledningsvis en överblick i semantiskt och syntaktiskt orienterad forskning om diakron språkförändring, de senaste decenniernas teoretiska landvinningar inom dessa forskningsområden samt fenomenet grammatikalisering och olika perspektiv på detta fenomen. Kursens fokus ligger på likheter och skillnader mellan de semantiska och syntaktiska aspekterna på diakron språkförändring, med beaktande av relevant forskning rörande både semantisk/pragmatisk och morfosyntaktisk språkförändring. Olika metoder för studier av språkförändringsprocesser presenteras och tillämpas på såväl tryckta som digitaliserade texter. Kursen innehåller också fördjupningsmoment, varvid de centrala teoretiska perspektiven diskuteras och kritiseras, med huvudsaklig utgångspunkt i förändringar som skett inom de nordiska språken.

Observera!

Kursen är inte öppen för anmälan via antagning.se / universityadmissions.se kommande termin. Kontakta institutionen för mer information!

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Svenska

Mer om ämnet, forskning, personal mm.