Kurs

Kurskod: TTPA10
Engelsk titel: The Theory and Practice of Theatre: Level 1 and Level 2
Högskolepoäng: 60

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är från vårterminen 2017.

Kurstillfälle: vårterminen 2017
Termin: 2
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2016-08-29 – 2017-06-04
Behörighet: Grundläggande samt 30 högskolepoäng eller 2 års arbetslivserfarenhet

Lärare: Rikard Loman

Delkursinformation

  1. Teaterns former och teatervetenskapens grunder, 7,5 hp
  2. Scenisk handling, 7,5 hp
  3. Skådespelaren och rollen, 7,5 hp
  4. Föreställningen och publiken, 7,5 hp
  5. Teater genom tiderna, 7,5 hp
  6. Teater i samhället, 7,5 hp
  7. Teater i praktiken, 7,5 hp
  8. Att tala och skriva om teater, 7,5 hp

Beskrivning

Utbildningen undersöker ett nytt kunskapsområde, där de traditionella utbildningarna i teatervetenskap och scenkonst gemensamt söker en förståelse för teaterns praktik och roll i samhället. Undervisningen sker till lika delar på Språk- och litteraturcentrum i Lund och på Teaterhögskolan i Malmö. I kursen Teaterns teori och praktik utforskar du praktiskt bl.a. skådespelarens, regissörens, dramaturgens och kritikerns arbete. Man prövar olika analysverktyg på den dramatiska texten också genom att själv gestalta den sceniska situationen. Genom att följa det praktiska arbetet på olika teatrar ges möjligheter till att förstå hela den skapande process som leder fram till en färdig teaterföreställning. Du, som vill orientera dig i teaterns praktiska och teoretiska fält, får en god inblick i hur en teaterföreställning skapas, teaterns olika yrkesroller, en överblick över teaterproduktionens samhälleliga villkor och kunskaper i teatervetenskaplig teori. Dessutom läggs stor vikt vid att skriftligt och muntligt kunna kommunicera de kunskaper du får under kursens gång. Teaterns teori och praktik ger en god grund för att arbeta som kritiker, kulturskribent eller dramaturg, samt en insyn i teaterns konstnärliga arbetsfält.

Eftersom det är ett särskilt urval till utbildningen ska du skicka in en självpresentation (1-2 sidor) med cv och motivering till varför du vill gå utbildningen. Du laddar upp dokumenten på www.antagning.se

 

 

 

 

Observera

Kursen är inte öppen för anmälan via antagning.se / universityadmissions.se kommande termin. Kontakta institutionen för mer information!

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Teaterns teori och praktik

Mer om ämnet, forskning, personal mm.