22

nov

Artificiell intelligens och akademiskt skrivande

22 november 2023 12:15 till 12:45 Föreläsning

AI håller snabbt på att ändra vår syn på vad akademiskt skrivande är och bör vara. Men vart är utvecklingen på väg? Vad är vi rädda för att AI ska göra med universitetsstudierna inom de närmaste hundra eller femhundra åren? Och vad hoppas vi på?

Ta gärna med en lunchmacka och kom och lyssna på språkpedagogen Claes Lindskog när han pratar om Artificiell intelligens och akademiskt skrivande.

Under hösten så har studenter och anställda möjlighet att lyssna på spännande korta presentationer om olika ämnen i Läsesalen på LUX.

Kommande föreläsningar presenteras på www.ht.lu.se/lasesalen 

Om händelsen:

22 november 2023 12:15 till 12:45

Plats:
Läsesalen, LUX, Helgonavägen 3

Kontakt:
kommunikationht.luse

Spara händelsen till din kalender