6

jul

Bildning som salt och styrka. Universitetet som meningsskapare i vår tid

6 juli 2022 10:00 till 11:00 Seminarium

I tider av krig, klimathot och pandemi är framtiden osäker och en känsla av meningslöshet kryper sig på fler och fler. Men dagens pluralistiska samhälle erbjuder inte några självklara, gemensamma referenspunkter för reflektion, kritik och meningsskapande. Då blir betydelsen av utbildning och bildning avgörande för att vi ska kunna lära oss att reflektera över samtiden och våra egna liv.

Universiteten har i dag många viktiga roller: de ska tillhandahålla kvalificerade utbildningar, verka i den internationella forskningsfronten och fungera som motorer i ekonomin. Samtidigt ska de stå för så mycket mer. Universiteten är kulturbärare och bidrar med kritisk kraft i offentligheten. Studenter som läser vid universitetet ska inte bara klara av sin utbildning utan stimuleras att växa som människor och medborgare. Hur ska universiteten klara av sina uppdrag? Och hur kan de bidra till att skapa ett mer existentiellt hållbart samhälle?

Två rektorer, Erik Renström (Lunds universitet) och Lars Strannegård (Handelshögskolan i Stockholm), möter teologen Lovisa Nyman och historikern Johan Östling i ett samtal om universiteten som salt och styrka i 2020-talets kunskapssamhälle.

Om händelsen:

6 juli 2022 10:00 till 11:00

Plats:
Hästgatan 13, Visby

Kontakt:
Alexander.Mauritsctr.luse

Spara händelsen till din kalender