24

aug

CSS Conference 2022: Nordisk humor i världen

24 augusti 2022 13:00 till 27 augusti 2022 17:00 Konferens

Varmt välkommen till Centre for Scandinavian Studies Copenhagen-Lund-Hankuk (CSS) tredje internationella konferens i Scandinavian Studies!

CSS, numera Centre for Scandinavian Studies Copenhagen–Lund-Hankuk, är ett internationellt forskningscentrum inom forskningsfältet Scandinavian Studies. Vi arbetar med att skapa internationella samarbeten och gemensamma forum för alla som forskar i nordiska språk och i nordisk kultur. Framförallt strävar vi efter att utgöra en kontinuerlig länk mellan de nordiska ländernas nationella forskningsmiljöer och den rika flora av utomnordiska institutioner och organisationer som bedriver forskning om Norden och som finns etablerade över hela världen. Sedan hösten 2021 har vi också inlett ett nära samarbete med Department of Scandinavian Languages and Literature at the Hankuk University of Foreign Studies (HUFS), beläget i Seoul, för att stärka kontakten forskare i denna del av världen.

Framflyttad på grund av covid-19-pandemin äger nu vår tredje stora internationella konferens i Scandinavian Studies rum under fyra sensommardagar 2022, med start efter lunch onsdagen den 24 augusti och med avslut på eftermiddagen lördagen den 27 augusti.

Liksom tidigare år är Språk- och litteraturcentrum (SOL) vid Lunds universitet huvudarenan för konferensens aktiviteter, men nytt för i år är att vi planerar att förlägga en eftermiddag, på fredagen, till Köpenhamn. Det kommer att röra sig om ett arrangemang i samarbete med Frederiksbergmuseernes avdelning för dansk humor och satir – STORM. Mer information om detta kommer att presenteras efter hand.

Årets övergripande tema är Nordisk humor i Världen, ett underutforskat fält som vi förväntar oss kommer att stimulera till nya och kreativa perspektiv på de nordiska ländernas kultur- och språksfär. Deadline för inlämning av förslag på paper att presentera är den 1 februari.

Mer information finns på konferensens hemsida: https://www.css.lu.se/css-conference-2022/ 

Om händelsen:

24 augusti 2022 13:00 till 27 augusti 2022 17:00

Plats:
Lund and Copenhagen

Kontakt:
iwcss.administratorssol.luse

Spara händelsen till din kalender