19

sep

Läroböcker i medeltidsarkeologi och historisk arkeologi

19 september 2022 13:15 till 17:00 Seminarium

Måndag 19 sep, Läroböcker i medeltidsarkeologi och historisk arkeologi (LUX B240 och Zoom)

13.15-13.45: Jes Wienberg, Institutionen för arkeologi och antikens historia i Lund, ”Läroböcker, medeltidsarkeologin och den historiska arkeologin”

13.45-14.45: Anders Andrén, Inst för arkeologi och antikens kultur, Stockholms universitet, ”Den motvilliga läroboken”

14.45-15.00: Paus

15.00-16.00: Jonas Monié Nordin, Inst för arkeologi och antikens kultur, Stockholms universitet, ”Att försöka syntetisera den historiska arkeologin mellan medeltiden och moderniteten”

16.00-ca 17: Rundabordssamtal

Om händelsen:

19 september 2022 13:15 till 17:00

Plats:
LUX B240 och Zoom

Kontakt:
Jes.Wienbergark.luse

Spara händelsen till din kalender