lu.se

Små feta stammares bibliotek

2006-08-24

Konstnären Helena Persson ställer för närvarande ut sitt verk ”Små feta stammares bibliotek” i tidskriftsavdelningen på SOL-biblioteket.

Verket har tidigare visats bl.a. på Kabusa Konsthall och på Rooseum. I verket vill Helena Persson ifrågasätta normalitetsbegreppet. Utställningen pågår t.o.m. den 29 september.

Senaste nyheterna

Två lundaforskare invalda i Kungliga Vetenskapsakademien
2019-09-19
Två forskare från Lunds universitet har valts in i Kungliga Vetenskapsakademien. Det är William ...

Projekt om AI och etik får anslag av Wallenberg
2019-09-12
Vilka värderingar och normer bör användas när vi bedömer hur autonoma AI-system fungerar ur ett ...

Lingvist och litteraturvetare Einar Hansen pristagare 2019
2019-09-11
Lingvisten Niclas Burenhult tilldelas Einar Hansens svenska forskningspris på 150 000 DK kronor. ...

Spektakulära fynd under utgrävningen av Gribshunden
2019-09-06
Ett internationellt team av bl.a. danska, svenska amerikanska och brittiska forskare har under tre ...

HT:s nya utbytesstudenter är här
2019-08-29
Humaniora och teologis nya utbytesstudenter har nu börjat installera sig på Lunds universitet. De ...

Fler nyheter