lu.se

Johan Östling ny Wallenberg Academy Fellow vid Lunds universitet

2017-12-14

Johan Östling. Foto: Markus Marcetic © Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse/Kungl. Vetenskapsakademien

Vad händer med kunskap när den cirkulerar och populariseras i samhället? Hur förvandlas kunskap när den förflyttas mellan olika sammanhang? Det är det forskningsprojekt som Humanistiska och teologiska fakultetens nya Academy Wallenberg Academy Fellow historikern Johan Östling ska utforska på djupet de kommande åren.

– Det är fantastiskt roligt och hedrande! Det innebär att vi kan fortsätta utveckla den kunskapshistoriska miljö som jag tillsammans med mina kollegor från historia och några andra ämnen håller på att bygga upp i Lund, säger Johan Östling.

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse har valt ut 24 unga och framstående forskare till Wallenberg Academy Fellows varav tre vid Lunds universitet. Utnämningen innebär ett forskningsanslag på mellan 5 och 14 miljoner kronor per forskare under fem år. Johan Östling är den ende humanisten bland de 24 utvalda.

I ett samhälle där det ropas fake news och som drabbats av faktaresistens har den kunskapshistoriska forskningen fått en tydlig relevans. Johan Östling ska i sitt projekt som Wallenberg Academy Fellow utforska hur humanistisk kunskap omformas när den sätts i rörelse och cirkulerar på olika samhällsarenor – inom skolväsendet, bokmarknaden och offentligheten. Vad händer med kunskapen efter att den har publicerats? Hur används och omgestaltas den? Vad gör att den blir betydelsefull för samhället i stort?

– Kunskap förflyttas inte som stängda paket utan landar alltid i nya kontexter, säger Johan Östling. Jag vill hitta en systematik bakom cirkulationen, fortsätter han.

Han kommer att inrikta sig på den fördigitala perioden mellan 60-talet och början av 80-talet i Sverige och Västtyskland eftersom den representerar det gamla mediesamhället, med några få etablerade rikstidningar och lokaltidningar, radio och få TV-kanaler. 

– För att kunna få en förståelse av hur det fungerar idag måste man också veta hur det fungerade igår, säger Johan Östling. Här finns det många föreställningar och minnen men inte så mycket forskning.

Bland annat ska han undersöka vilken roll forskare har spelat som kunskapsaktörer i offentligheten och hur den kvalificerade facklitteraturens position på bokmarknaden har förändrats. Jämförelsen mellan Sverige och Tyskland kommer att kunna bidra till en mer precis förståelse av vad kunskapscirkulation innebär.

Kunskapshistoria och forskning om humanvetenskapernas betydelse i det moderna samhället är två växande och livaktiga internationella fält.

– Kunskapshistoria är ett av fakulteternas utvalda ämnen som kan rekrytera en post-doc. Pengarna gör det möjligt att stötta den grupp unga forskare som finns inom ämnet ännu mer. Kan kunskapshistoria bli en profil för Lunds universitet är det lättare att dra till sig andra duktiga forskare och starta samarbeten med andra starka forskningsmiljöer, säger Johan Östling.

Förutom Johan Östling har två andra forskare vid Lunds universitet blivit utnämnda till Wallenberg Academy Fellows: mikrobiella ekologen Johannes Rousk, och biomedicinteknikern Hanna Isaksson.

Text: Gisela Lindberg

Kontakt
Johan Östling, docent och biträdande universitetslektor
Historiska institutionen, Lunds universitet
+46 46 222 79 63
johan.ostlinghist.luse

Mer information:
Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse: http://kaw.wallenberg.org/

Pressmeddelande från Lunds universitet: https://www.lu.se/article/tre-nya-wallenberg-academy-fellows-vid-lunds-universitet

Senaste nyheterna

Framstående tysk teolog och nydanande amerikansk forskare blir hedersdoktorer vid Teologiska fakulteten
2018-12-13
Corinna Körting, professor vid Hamburgs universitet, och Mark Nanos, forskare vid University of ...

Föreståndare för svenskt-amerikanskt institut och framstående dansk arkeolog blir hedersdoktorer vid Humanistiska fakulteten
2018-12-03
Bruce Karstadt, föreståndare för American Swedish Institute i Minneapolis, och Helle Vandkilde, ...

Student nominerad till årets Augustpris
2018-11-15
Karin Smirnoff, andraårsstudent på Författarskolan vid Lunds universitet har fått vara med om det ...

Konferens om Under strecket som kunskapsförmedlare
2018-11-15
I hundra år har akademiker och andra kunnat ”skriva en streckare” i Svenska Dagbladet. Vad har ...

Hur vi navigerar bland våra minnen
2018-11-09
Forskare har länge inte funnit någon förklaring till varför den del av hjärnan som heter ...

Fler nyheter