lu.se

Intakta antika barngravar ger ledtrådar om livet i egyptiska Gebel el Silsila

2017-12-19

Barnet på bilden är mellan 6-9 år och ligger i en söndervittrad träkista. Runtomkring ligger olika föremål som skickats med den döde.

Arkeologen Maria Nilsson har som forskningsledare för ett svensk-egyptiskt projekt upptäckt fyra intakta barngravar från 1500 f kr i stenbrottet Gebel el Silsila. De nya fynden pekar mot att det funnits ett permanent samhälle och ett visst materiellt välstånd på platsen. Invånarna har inte bara bestått av tillfälliga slavar och arbetare som forskare tidigare trott.

– Barngravarna avslöjar en omsorg om barnen som indikerar att de tillhört ett stabilt och tryggt samhälle. Gebel el Silsila var mer än ett stenbrott för invånarna, säger Maria Nilsson.

Gebel el Silsila var ett stenbrott i norra delen av Egypten som försåg tempel- och gravbyggen med sten under Thutmosis II eller den 18e dynastin. Forskningsteamet gjorde sina första fynd av gravar i området 2015 och har sedan dess identifierat 69 gravar och grävt ut 30 av dem. De flesta av gravarna har dock varit plundrade, varför de fyra nyfunna intakta gravarna är extra intressanta för att förstå samhällets begravningstraditioner, ge ledtrådar till dess sociala och ekonomiska liv samt ge patologisk information om hälsotillstånd och skador hos de begravda.

Barnen i de fyra utgrävda gravarna är alla under 10 år gamla. Gravarna visar på en variation dels ifråga om gravtyp, dels vad gälller vilka material som hittats – ben, keramiska kärl, smycken, textilier, murbruk och trä.

I en grav är barnet lagt i en träkista och runtomkring i graven ligger keramiska föremål som ölkrus, vinkaraffer, skålar och tallrikar samt bronsarmband och skarabéer. En grav skiljer sig mycket från de övriga. Barnet beskrivs av forskarna som slarvigt begravt. Graven, som ligger i stenbrottet utan omedelbar närhet till de andra gravarna, är täckt av stenspill och innehåller inga föremål. De hittade också fler skador på det barnet än de övriga.

– Skillnaderna mellan gravarna berättar bland annat att det fanns en social hierarki i samhället, säger Maria Nilsson.

Forskningsteamet kommer nu att påbörja den osteologiska undersökningen. De hoppas att benresterna kommer ge mer detaljerad information om barnens kosthållning, allmänna hälsotillstånd och sjukdomar.

Text: Gisela Lindberg

Senaste nyheterna

Framstående tysk teolog och nydanande amerikansk forskare blir hedersdoktorer vid Teologiska fakulteten
2018-12-13
Corinna Körting, professor vid Hamburgs universitet, och Mark Nanos, forskare vid University of ...

Föreståndare för svenskt-amerikanskt institut och framstående dansk arkeolog blir hedersdoktorer vid Humanistiska fakulteten
2018-12-03
Bruce Karstadt, föreståndare för American Swedish Institute i Minneapolis, och Helle Vandkilde, ...

Student nominerad till årets Augustpris
2018-11-15
Karin Smirnoff, andraårsstudent på Författarskolan vid Lunds universitet har fått vara med om det ...

Konferens om Under strecket som kunskapsförmedlare
2018-11-15
I hundra år har akademiker och andra kunnat ”skriva en streckare” i Svenska Dagbladet. Vad har ...

Hur vi navigerar bland våra minnen
2018-11-09
Forskare har länge inte funnit någon förklaring till varför den del av hjärnan som heter ...

Fler nyheter