lu.se

Utbytesstudenterna är på plats i Lund!

2018-08-24

Utbytesstudenterna på trappan utanför UB.

På onsdagen välkomnades 90 av de totalt 110 inkommande studenterna till HT av Samuel Byrskog, prodekan för forskarutbildning.

Den största gruppen kommer från Europa – flest från Tyskland, Italien, Holland och Frankrike. Några få kommer från Kanada, Australien och Ryssland. Till höstens termin kommer även nästan 30 studenter från Japan att läsa på HT-fakulteterna!

Studenterna fick – förutom en förmiddag fylld av information – även träffa studievägledare på det efterföljande minglet. Sedan höll Humanistiska och teologiska studentkåren i uppskattade rundvandringar på LUX och SOL.

Senaste nyheterna

Föreståndare för svenskt-amerikanskt institut och framstående dansk arkeolog blir hedersdoktorer vid Humanistiska fakulteten
2018-12-03
Bruce Karstadt, föreståndare för American Swedish Institute i Minneapolis, och Helle Vandkilde, ...

Student nominerad till årets Augustpris
2018-11-15
Karin Smirnoff, andraårsstudent på Författarskolan vid Lunds universitet har fått vara med om det ...

Konferens om Under strecket som kunskapsförmedlare
2018-11-15
I hundra år har akademiker och andra kunnat ”skriva en streckare” i Svenska Dagbladet. Vad har ...

Hur vi navigerar bland våra minnen
2018-11-09
Forskare har länge inte funnit någon förklaring till varför den del av hjärnan som heter ...

Från prestigeprojekt till lärosäte i världen – om Lunds universitet genom historien
2018-11-07
Varför finns det universitet i samhället? Vilken roll har de spelat i historien? Dessa och många ...

Fler nyheter