lu.se

Föreståndare för svenskt-amerikanskt institut och framstående dansk arkeolog blir hedersdoktorer vid Humanistiska fakulteten

2018-12-03

Bruce Karstadt, föreståndare för American Swedish Institute i Minneapolis, och Helle Vandkilde, professor i arkeologi vid Aarhus universitet, utses till hedersdoktorer vid Humanistiska fakulteten vid Lunds universitet.

Bruce Karstadt utses till hedersdoktor för sina mångåriga insatser för svensk kultur och svensk-amerikanska relationer i USA. Karstadt är sedan 1990 verksam som föreståndare för American Swedish Institute (ASI) i Minneapolis, Minnesota. Under Karstadts ledarskap har ASI utvecklats till en av de främsta organisationerna som arbetar för bevarandet och förmedlandet av svensk kultur i Nordamerika.


ASI producerar utställningar om den svenska utvandringen till Amerika, ger föreläsningsserier om politik och vardagsliv i Sverige, uppmärksammar samtida svensk konst och lyfter kulturarvsfrågor. Utöver detta möjliggör ASI samarbeten och utbyten med svenska akademiker och konstnärer, bland annat genom vistelsestipendier vid institutet.


I en tid då många amerikaner visar stort intresse för svensk kultur, arkitektur och design, såväl som för Sveriges politiska processer och ekonomiska system, är Bruce Karstadts insats mycket värdefull. Tack vare Karstadt har American Swedish Institute utvecklats till en viktig mötesplats där en mångfald av människor kan mötas och diskutera dessa frågor.


“Bruce Karstadt har ägnat 30 år av sitt yrkesliv åt att uppmärksamma och diskutera svensk kultur, svenskt vardagsliv och traditioner för en amerikansk publik, ofta med svenska rötter. Hans insatser för svensk-amerikanska relationer är betydande, och vi är stolta över att få honom som hedersdoktor vid fakulteten”, säger professor Barbara Törnquist-Plewa, dekan vid Humanistiska fakulteten.


Helle Vandkilde är professor i arkeologi vid Aarhus universitet. Hon utses till hedersdoktor för sina viktiga och bestående insatser inom den europeiska arkeologiska forskningen, med ett särskilt fokus på den dynamiska perioden då det tidigaste metallhantverket etablerades i norra Europa. 


Vandkilde har samarbetat med Lunds universitet under många år. Efter sin disputation 1996 fick hon en forskarassistenttjänst vid Institutionen för arkeologi och antikens historia, där hon blev en mycket uppskattad medarbetare. Under sin tid i Lund blev hon även docent i sitt ämne.


Helle Vandkilde har publicerat flera böcker som ingår i kurslitteraturen för arkeologi vid Lunds universitet, samt en mängd forskningsartiklar. Som professor har hon lett flera stora danska och internationella forskningsprojekt, bland annat Marie Curie-projektet ”Forging Identities”. 2014-2015 hade Vandkilde ett Visiting fellowship på Heidelberg DFG Excellence Centre for Transcultural Studies, en vistelse som utmynnade i en monografi om metalldepåfyndet från Pile, ett skånskt fynd från tidig bronsålder som vittnar om det stora kontaktnät som södra Skandinavien ingick i för ca 4 000 år sedan. Boken The Metal Hoard from Pile in Scania, Sweden publicerades 2017.

”Professor Helle Vandkilde är en av de främsta forskarna inom sitt fält och vi är mycket stolta över att få henne som hedersdoktor vid vår fakultet och på så vis fördjupa en redan stark relation”, säger professor Barbara Törnquist-Plewa.

De bägge hedersdoktorerna kommer att ta emot sina utmärkelser vid doktorspromotionen i Lund den 24 maj 2019.

Kontakt:
Barbara Törnquist-Plewa, e-post: barbara.tornquist-plewa@slav.lu.se, telnr: 046-222 83 79

Senaste nyheterna

”Mycket hjärna” – en ny podd för lärare om lärande, undervisning och hjärnan
2019-05-24
”Mycket hjärna” är en ny poddsändning om lärande och hjärnan som ges ut i samarbete mellan forskare ...

Vad är då en människa? – om AI som möjlighet och gräns
2019-05-17
Artificiell intelligens och maskininlärning är expansiva områden i vår tid. Nya möjligheter blir ...

Hållbart jordbruk nyckeln till Uppåkras rikedom
2019-04-30
Arkeologer vid Lunds universitet har genom en studie av näringsvärdet i odlingsmarkerna i och ...

Sju frågor om förstamajfirandet
2019-04-30
Varför började man fira 1 maj? När var demonstrationstågen som störst? Och hur ser firandet ut ...

Misstag temat för årets Humanist- och teologdagar den 5–6 april
2019-04-03
Klassiska misstag i framtidsförutsägelser, Jesus fatala misslyckande, misstag med eller utan ursäkt ...

Fler nyheter