lu.se

Författaren och samhällsdebattören Carsten Jensen får Rausingpriset 2019

2019-02-26

Den danske författaren och samhällsdebattören Carsten Jensen tilldelas det prestigefyllda Rausingpriset 2019. Priset är på 50 000 kr och delas ut i samband med Rausingföreläsningen, som avslutar Humanist- och teologdagarna på Lunds universitet den 5-6 april. Temat för årets HT-dagar är Misstag.

Carsten Jensens författarskap har en mycket stor bredd och spänner över skönlitteratur, kulturessäistik, reseskildringar och samhällsdebatt.

– Carsten Jensen får priset för hur han oavsett litterär genre med osviklig blick identifierar angelägna frågor och fenomen – ofta oönskade fenomen som drabbar oss, eller dem som kommer efter oss, hänsynslöst, säger Humanistiska och teologiska fakulteternas dekan Johannes Persson. Carsten Jensen skriver ofta fram betydelsen av viljesvaghetens mekanismer och dess konsekvenser för några av de mest brännande frågorna i vår tid, fortsätter han.

Det kan handla om våld i Afghanistan eller i danska skolor, eller våld på fartygens däck som i Vi, de drunknade, hans stora romanbygge från födelseorten Marstal, på danska Ærø. Det kan handla om individer som vill förändra, men som när de fått en chans till verklig påverkan märker att deras vilja försvagats eller tagit andra vägar. Det kan handla om klimatförändringar och främlingsfientlighet i hans journalistiska essäer. Frågorna är svåra och kräver gemensamma ansträngningar, ofta mer forskning av såväl konstnärlig som vetenskaplig natur.

– Man behöver inte alltid hålla med om Carsten Jensens analyser. Men viljan att ta sig an frågorna, att visa upp dem för oss – uppfordrande – och att föreslå intressanta förklaringar till dem, gör Carsten Jensen till en av Nordens stora författare och samhällsdebattörer, av särskild betydelse inte minst för oss forskare och studenter i humaniora och teologi, säger Johannes Persson.

Mer information
HT-dagarna 5-6 april, tema Misstag
. Läs mer: http://www.ht.lu.se/htdagar/
Rausingföreläsning, 6 april kl 12:00–13:00
Plats: LUX, Helgonavägen 3, Lund

Rausingföreläsare genom tiderna: http://www.ht.lu.se/rausingforelasare/

Senaste nyheterna

Två lundaforskare invalda i Kungliga Vetenskapsakademien
2019-09-19
Två forskare från Lunds universitet har valts in i Kungliga Vetenskapsakademien. Det är William ...

Projekt om AI och etik får anslag av Wallenberg
2019-09-12
Vilka värderingar och normer bör användas när vi bedömer hur autonoma AI-system fungerar ur ett ...

Lingvist och litteraturvetare Einar Hansen pristagare 2019
2019-09-11
Lingvisten Niclas Burenhult tilldelas Einar Hansens svenska forskningspris på 150 000 DK kronor. ...

Spektakulära fynd under utgrävningen av Gribshunden
2019-09-06
Ett internationellt team av bl.a. danska, svenska amerikanska och brittiska forskare har under tre ...

HT:s nya utbytesstudenter är här
2019-08-29
Humaniora och teologis nya utbytesstudenter har nu börjat installera sig på Lunds universitet. De ...

Fler nyheter