lu.se

Misstag temat för årets Humanist- och teologdagar den 5–6 april

2019-04-03

Foto: Kristofer Hansson

Klassiska misstag i framtidsförutsägelser, Jesus fatala misslyckande, misstag med eller utan ursäkt och misstaget att gifta sig är några av ämnena som HT-dagsföreläsarna tar sig an på temat Misstag. Dagarna avslutas med en föreläsning av årets Rausingpristagare Carsten Jensen.

Vi lär oss av våra misstag, heter det ju. Men vad är egentligen att göra rätt? Vissa misstag blir historiska. En del av dem inträffar i krig. En del av dem upptäcker vi inte. Båda slagen finns i konsten. Att studera dem kan lära oss mycket, liksom att studera varför vi gör dem: i språket, i undervisningen, i bedömningen av omvärlden och i tolkningen av andra. Många av de här aspekterna berör forskarna när de i år vänder och vrider på temat Misstag.

– HT-dagarna är ett efterlängtat vårtecken och fyller många viktiga funktioner. Bussar med gymnasieelever kommer hit till LUX och SOL från när och fjärran – våra framtida studenter. Vi får ett välkommet tillfälle att samverka med stadens invånare – och våra lärare får välförtjänt uppmärksamhet och nya idéer från frågestunder med åhörarna. Det är en absolut höjdpunkt i vår verksamhet, helt enkelt, säger Johannes Persson, dekan vid HT-fakulteterna.

HT-dagarna avlutas på lördagen med att årets Rausingpristagare, författaren och samhällsdebattören Carsten Jensen, håller föreläsningen Fejltagelser kl 12.00 i LUX aula. I samband med föreläsningen tar Carsten Jensen emot Rausingpriset på 50 000 kr.

Utöver föreläsningarna demonstrerar Robotlabbet sina humanoidrobotar och Humanistlaboratoriet visar hur vår syn och uppmärksamhet fungerar via ögonrörelsemätning, så kallad Eye Tracking. Dessutom har HT-biblioteken bokförsäljning i foajén på LUX.

HT-dagarnas populärvetenskapliga föreläsningar är kostnadsfria och öppna för alla!

Mer information och hela programmet: www.ht.lu.se/HTdagar

Vad: Humanist- och teologdagarna

När: 5–6 april 2019

Var: LUX, Helgonavägen 3, Lund. I Hörsalen på Språk- och litteraturcentrum (SOL) ges Skolspåret under fredagen.


Läs mer om årets Rausingföreläsare: https://www.ht.lu.se/samverkan/humanist-och-teologdagarna/rausingforelasare-2019/

Om Rausingpriset: Vartannat år hålls Rausingföreläsningen av en forskare inom humaniora och vartannat år av en nordisk framstående kulturpersonlighet. För föreläsningen utgår ett stipendium ur stiftelsen Elisabeth Rausings minnesfond.

Rausingföreläsare genom tiderna: https://www.ht.lu.se/samverkan/humanist-och-teologdagarna/rausingforelasare-genom-tiderna/

HT-dagarna är ett årligen återkommande arrangemang med populärvetenskapliga 20-minutersföreläsningar öppna för alla som är nyfikna på humanistisk och teologisk forskning vid Lunds universitet.

Senaste nyheterna

Två lundaforskare invalda i Kungliga Vetenskapsakademien
2019-09-19
Två forskare från Lunds universitet har valts in i Kungliga Vetenskapsakademien. Det är William ...

Projekt om AI och etik får anslag av Wallenberg
2019-09-12
Vilka värderingar och normer bör användas när vi bedömer hur autonoma AI-system fungerar ur ett ...

Lingvist och litteraturvetare Einar Hansen pristagare 2019
2019-09-11
Lingvisten Niclas Burenhult tilldelas Einar Hansens svenska forskningspris på 150 000 DK kronor. ...

Spektakulära fynd under utgrävningen av Gribshunden
2019-09-06
Ett internationellt team av bl.a. danska, svenska amerikanska och brittiska forskare har under tre ...

HT:s nya utbytesstudenter är här
2019-08-29
Humaniora och teologis nya utbytesstudenter har nu börjat installera sig på Lunds universitet. De ...

Fler nyheter