lu.se

Misstag temat för årets Humanist- och teologdagar den 5–6 april

2019-04-03

Foto: Kristofer Hansson

Klassiska misstag i framtidsförutsägelser, Jesus fatala misslyckande, misstag med eller utan ursäkt och misstaget att gifta sig är några av ämnena som HT-dagsföreläsarna tar sig an på temat Misstag. Dagarna avslutas med en föreläsning av årets Rausingpristagare Carsten Jensen.

Vi lär oss av våra misstag, heter det ju. Men vad är egentligen att göra rätt? Vissa misstag blir historiska. En del av dem inträffar i krig. En del av dem upptäcker vi inte. Båda slagen finns i konsten. Att studera dem kan lära oss mycket, liksom att studera varför vi gör dem: i språket, i undervisningen, i bedömningen av omvärlden och i tolkningen av andra. Många av de här aspekterna berör forskarna när de i år vänder och vrider på temat Misstag.

– HT-dagarna är ett efterlängtat vårtecken och fyller många viktiga funktioner. Bussar med gymnasieelever kommer hit till LUX och SOL från när och fjärran – våra framtida studenter. Vi får ett välkommet tillfälle att samverka med stadens invånare – och våra lärare får välförtjänt uppmärksamhet och nya idéer från frågestunder med åhörarna. Det är en absolut höjdpunkt i vår verksamhet, helt enkelt, säger Johannes Persson, dekan vid HT-fakulteterna.

HT-dagarna avlutas på lördagen med att årets Rausingpristagare, författaren och samhällsdebattören Carsten Jensen, håller föreläsningen Fejltagelser kl 12.00 i LUX aula. I samband med föreläsningen tar Carsten Jensen emot Rausingpriset på 50 000 kr.

Utöver föreläsningarna demonstrerar Robotlabbet sina humanoidrobotar och Humanistlaboratoriet visar hur vår syn och uppmärksamhet fungerar via ögonrörelsemätning, så kallad Eye Tracking. Dessutom har HT-biblioteken bokförsäljning i foajén på LUX.

HT-dagarnas populärvetenskapliga föreläsningar är kostnadsfria och öppna för alla!

Mer information och hela programmet: www.ht.lu.se/HTdagar

Vad: Humanist- och teologdagarna

När: 5–6 april 2019

Var: LUX, Helgonavägen 3, Lund. I Hörsalen på Språk- och litteraturcentrum (SOL) ges Skolspåret under fredagen.


Läs mer om årets Rausingföreläsare: https://www.ht.lu.se/samverkan/humanist-och-teologdagarna/rausingforelasare-2019/

Om Rausingpriset: Vartannat år hålls Rausingföreläsningen av en forskare inom humaniora och vartannat år av en nordisk framstående kulturpersonlighet. För föreläsningen utgår ett stipendium ur stiftelsen Elisabeth Rausings minnesfond.

Rausingföreläsare genom tiderna: https://www.ht.lu.se/samverkan/humanist-och-teologdagarna/rausingforelasare-genom-tiderna/

HT-dagarna är ett årligen återkommande arrangemang med populärvetenskapliga 20-minutersföreläsningar öppna för alla som är nyfikna på humanistisk och teologisk forskning vid Lunds universitet.

Senaste nyheterna

Såväl republikaner som demokrater blir mindre polariserade efter ett enkelt magiskt trick
2020-02-07
Forskare i kognitionsvetenskap från Lunds universitet, McGill University i Kanada och Royal ...

Humaniora 2020 invigdes med tal av rektor och brasskvintett
2020-02-07
Nu har startskottet gått för Humaniora 2020 – ett år då HT-fakulteterna kommer att sätta ...

Call for Presentations: Nationalism, Populism and Christian Theology
2020-01-29
The Centre for Theology and Religious Studies invites senior and junior scholars, as well as ...

Preliminära resultat från Tellus
2020-01-27
Preliminära resultat från Tellus forskningsprojekt kommer att presenteras den 12 februari kl. ...

Trettiofem förväntansfulla utbytesstudenter hälsades välkomna
2020-01-15
Nu är HT-fakulteternas 35 nya utbytesstudenter på plats. De kommer från hela Europa samt Kina, ...

Fler nyheter