lu.se

Fokus på flerspråkighet i skolan

2020-02-25

Sveriges Radio uppmärksammade vår utbildning i samband med internationella modersmålsdagen den 21 februari.

I förra veckan arrangerade Språk- och litteraturcentrum en fortbildningsdag för modersmålslärare och lärare som är intresserade av flerspråkighet i skolan. Sveriges Radios arabiska nyhetskanal, Radio Sweden, uppmärksammade detta i samband med internationella modersmålsdagen.

De intervjuade studierektor Petra Bernardini och Gabriel Gawrye, tidigare student på utbildningen Modersmålsundervisning och studiehandledning.

Inslaget hittar du här.

 

Vid Språk- och litteraturcentrum bedrivs forskning om flerspråkighet och språkinlärning. Vi ger även två kurser, en i Modersmålsundervisning och studiehandledning och en i Tolkning i offentlig sektor (i samarbete med Stockholms universitet).

Läs mer om våra utbildningar.

Senaste nyheterna

Syrisk språkvetare får fristad vid LU
2020-06-03
Professor Moheiddin Homeidi är den första forskaren som universitetet tagit emot genom nätverket ...

Min coronavardag: ”Hjälpsamheten har ökat lärare emellan”
2020-06-03
LUM har träffat medarbetare som arbetar med vitt skilda saker runtom på universitet, men som alla ...

Listan: Fem följder av corona för HT-fakulteterna
2020-06-03
Vilka följder coronakrisen får för en fakultet är egentligen svårt att säga efter några månader. ...

Humanistiskt robotlabb öppnar upp för andra fakulteter
2020-06-03
Förhoppningar om att robotar ska kunna hjälpa till i skolan, vården och serviceyrken har gjort att ...

MOOC har fått internationellt lyft i coronatider
2020-06-03
MOOC:en Writing in English at University har tiodubblat sina nyregistreringar per vecka sedan i ...

Fler nyheter