Alla nyheter

Marianne Gullberg.
11 mars 2014

Marianne Gullberg, professor i psykolingvistik och chef för Humanistlaboratoriet, tilldelas Rausingpriset 2014.

17 februari 2014

Anders Persson, professor i sociologi och utbildningsvetenskap kommer i dagarna ut med tredje upplagan av sin bok ”Skola och makt". Om viljan till kunskap, beroendet av utbildning och tvånget att gå i…

placeholder-image lu-logo
6 februari 2014

En forskningsplattform där ny teknik används för att studera inlärning, kan stå färdigt på Campus Helsingborg inom ett par år. – Campus Helsingborg kommer att bli en mötesplats, en arena, där…

placeholder-image lu-logo
17 januari 2014

Humanistiska fakulteten har utsett styrelseordföranden i Crafoordska stiftelsen Ebba Fischer, arkeologen Ulla Lund Hansen och språkvetaren Marga Reis till hedersdoktorer 2014. Alla tre har genom sitt…

16 januari 2014

Att föra in elektroder i hjärnan är idag ett sätt att behandla svåra fall av Parkinsons sjukdom och (på försöksstadiet) depression. Tekniken kanske i framtiden också kan användas mot ryggmärgsskador,…

14 januari 2014

I fredags peppades och preppades HT:s nya utbytesstudenter på Språk- och litteraturcentrum inför sitt nya äventyr i Sverige. De är 35 stycken och kommer från Palestina, Italien, Tyskland, Finland,…

Jahai-man i rökmoln. Bilden är tagen av Niclas Burenhult under fältstudier på Malackahalvön.
9 januari 2014

Det antas att människan är dålig på att sätta ord på lukter. Detta har fått forskare att föreslå att luktrepresentationer helt enkelt inte är tillgängliga för hjärnans språkcentra. Men är det…

18 december 2013

Erik Philip-Sörensens Stiftelse för främjande av genetisk och humanistisk vetenskaplig forskning har vid styrelsesammanträde i november 2013 beslutat fördela anslagssumman 1 700 000 kr till följande…

18 december 2013

16 december 2013

Ronald L. Grimes, Emeritus Professor i Religion and Culture vid Wilfrid Laurier University i Waterloo, Ontario, Canada har utsetts till teologie hedersdoktor vid Lunds universitet för förtjänstfull…

Män hand i hand.
5 december 2013

Hur lever man som bög och muslim i Beirut? Balansgången mellan moskén, familjen och bögklubben är svår. Homosexuella unga män väljer därför att försöka separera religion och sexualitet, att under…

26 november 2013

15 november 2013

Den moderna skolan ställer allt högre krav på att eleverna tar ansvar för sitt eget lärande. Utbildningsvetenskaplig forskning öppnar möjligheter att öka elevernas motivation. Vetenskapsrådet har i…

12 november 2013

Crafoordska Stiftelsen har beslutat att stötta bygget av LUX, det nya humanist- och teologhuset i hörnet Sölvegatan/Helgonagatan. Pengarna, 10 miljoner, kommer att användas till utrustning och…

6 november 2013

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) beviljade totalt 49 treåriga projektanslag och fem av dem gick till forskare i humaniora vid Lunds universitet.

Schimpans:Foto:Elaine Madsen
17 oktober 2013

Nu visar ny forskning vid Lunds universitet för första gången att schimpanser smittas av våra gäspningar och att det är en egenskap som utvecklas gradvis. Se videoreportage.

placeholder-image lu-logo
14 oktober 2013

Stolta humanister och teologer som tagit ut sin examen firades stämningsfullt och traditionsenligt i aulan den 12 oktober.

11 oktober 2013

Över 180 000 besökare på youtube har redan sett klippet om arkeologernas blodisande fynd i ett öländskt fort från 400-talet. Kolla du med!

2 oktober 2013

9 september 2013

I fredags den 6 september installerades universitetets nya professorer. Fem av dem kom från de humanistiska och teologiska fakulteterna.

Presskontakter

Louice Cardell Hepp

kommunikatör

louice.cardell_hepp@kansliht.lu.se

046–222 32 42

Gisela Lindberg

kommunikationsansvarig

gisela.lindbergkansliht.luse

046–222 72 33

Malin Sjöberg

kommunikatör

malin.sjoberg@kansliht.lu.se

046–222 41 34