Med anledning av Covid-19 (Corona)

Informationen uppdateras löpande.

Undervisning höstterminen 2020

Med anledning av regeringens meddelande den 29 maj, att en återgång till campusundervisning är möjlig fr.o.m. 15 juni, gäller följande angående undervisning på HT-fakulteterna under hösten:

  • På grund av pågående coronapandemi och de restriktioner som är utfärdade kommer undervisningen för höstens kurser att ha begränsat antal träffar på campus beroende på tillgången på lämpliga lokaler. Till stor del kommer undervisningen att bedrivas på distans. Detaljerad information om vad som gäller för de olika kurserna kommer att finnas på kurshemsidan.
  • I det fall undervisningen ges på campus finns för varje undervisningslokal anvisade in- och utpassager i förhållande till trapphus, korridorer och entréer (in- och utgångar). Tag hänsyn och följ instruktionerna noga. Handsprit ska finnas tillgänglig i alla lärosalar och grupprum.

Har vi din mailadress?

Lunds universitet skickar information till den e-postadress som är registerad i Ladok.

Studentportalen www.student.lu.se

Frågor?

Har du andra frågor som rör hur Lunds universitet hanterar coronasituationen är du välkommen att kontakta Studentreceptionen.  Du kan maila dem på studentreceptionluse

Ändrade öppettider 

På grund av covid-19 har LUX och SOL-husen ändrade öppettider. Du hittar aktuell information på

www.ht.lu.se/om-fakulteterna/vara-hus/sol-husen/

www.ht.lu.se/om-fakulteterna/vara-hus/lux/

Håll dig uppdaterad

Information från Lunds universitets hemsidalu.se/corona

Information från CSNhttps://www.csn.se/om-csn/aktuellt/nyhetsflode/2020-03-08-med-anledning-av-coronaviruset.html

Canvas
https://canvas.education.lu.se/

Lunds Universitets Studentkårer författat ett öppet brev som riktar sig till samtliga studenter och doktorander vid Lunds universitet.

Information om coronaviruset

Till medarbetare och studenter vid LU

Studenthälsan

Stöd och hjälp för dig som mår dåligt.

Studentprästerna

Behöver du någon att prata med?