lu.se

Med anledning av Covid-19 (Corona)

Informationen uppdateras löpande.

Med anledning av regeringens rekommendation om att undervisning vid högskolor från och med onsdagen den 18/3 ska gå över till distansundervisning så har HT-fakulteterna beslutat att ställa in campusförlagd utbildning.

 

Examinationer

Det är mycket som kan kännas oklart för dig som student just nu, men vi arbetar för att säkerställa kvaliteten på både undervisning och examinationer. Har du frågor ska du i första hand kontakta din lärare.

I en del fall kommer tentamina att kunna ske på distans, information om detta får ni från kursansvarig, i andra fall kommer tentamina att ske vid ett senare tillfälle. Hemtentamina påverkas inte. Vi kommer så snart vi hinner meddela berörda studenter om hur och när de kommer att examineras istället. 

 

Undervisning

Även undervisningen på plats i sal ställs in. Det kan finnas några undantag från detta. Följ anvisningar från din lärare.

 

Har vi din mailadress?

Lunds universitet skickar information till den e-postadress som är registerad i Ladok.

Studentportalen www.student.lu.se

 

Frågor?

Har du andra frågor som rör hur Lunds universitet hanterar coronasituationen är du välkommen att kontakta Studentreceptionen.  Du kan maila dem på studentreceptionluse

 

Ändrade öppettider 

På grund av covid-19 har LUX och SOL-husen ändrade öppettider. Du hittar aktuell information på

https://www.ht.lu.se/om-fakulteterna/vara-hus/sol-husen/

https://www.ht.lu.se/om-fakulteterna/vara-hus/lux/

 

Information från HTs institutioner

Institutionen för kommunikation och medier | KOM

Språk- och litteraturcentrum

Håll dig uppdaterad

Information från Lunds universitets hemsidalu.se/corona

Information från CSNhttps://www.csn.se/om-csn/aktuellt/nyhetsflode/2020-03-08-med-anledning-av-coronaviruset.html

Canvas
https://canvas.education.lu.se/

Lunds Universitets Studentkårer författat ett öppet brev som riktar sig till samtliga studenter och doktorander vid Lunds universitet.